Föreningens verksamhet består bland annat av:

Torsdagsföredrag:

Våra talarkvällar kallas för ”Torsdagsföredrag” och sker en gång i veckan under terminen. Varje torsdag föreläser intressanta talare, bland annat välkända profiler från akademin, näringslivet och politiken om aktuella ämnen. Föredragen börjar kl 19.30 och följs av fika och frågestund. Talarlistan för vårterminen 2024 hittar du här!

Seminarier:

Föreningen anordnar varje termin seminarier, där deltagarna får chansen att fördjupa sina kunskaper inom något intressant ämne, t.ex. svensk historieskrivning eller borgerlighetens framtid.

Tidskriften Heimdal:

Tidskriften Heimdal utkommer fyra gånger per år och fungerar som ett forum för Föreningens medlemmar. Det är högt i tak och brett mellan väggarna – det konventionella är detsamma som det okonventionella och argumenten är viktigare än åsikterna. Tidskriften innehåller texter om såväl dagsaktuella som eviga frågor, och skribenter är såväl etablerade opinionsbildare som ambitiösa studenter.

Klubbverket:

Klubbverket är Föreningens sociala knutpunkt. Genom klubbverkets försorg erbjuds Heimdaliter såväl punschrullar vid Torsdagsmötena, som välbehövliga sexor då studierna tär som mest på studenten.

Information om verksamheten finns här på hemsidan, utom seminarierna som inte har något särskilt schema utan arrangeras på förekommen anledning. Föreningens medlemmar får gärna föreslå till styrelsen förslag på seminarium som kan arrangeras i egen regi, eller tillsammans med en eller flera inbjudna talare. Följ föreningens Facebook eller Instagram för att hålla dig uppdaterad om föreningens aktiviteter, evenemang och annan löpande information!