Tidskriften Heimdal är Föreningen Heimdals organ och utkommer med fyra nummer per år. Syftet med Tidskriften består dels i att erbjuda Föreningens medlemmar ett konservativt och liberalt debattforum, dels att nå ut med information om Heimdal till en bredare allmänhet, främst studenter som ännu inte gått med, samt dagspressen.

För enskilda medlemmar finns möjligheten att skriva artiklar. Ämnet för en artikel kan vara såväl dagspolitiskt som ideologiskt eller idéhistoriskt; tanken är att skapa ett brett, mångfacetterat och livaktigt debattklimat, där det konventionella är detsamma som det okonventionella.

(OBS tidskriften har ett tillfälligt uppehåll)

Prenumeration:

Är du intresserad av att prenumerera på Tidskriften Heimdal i tryckt format, skicka ett e-mail till redaktor@heimdal.nu.

Pris för studenter: 150 kr/år och för övriga: 250 kr/år.

Är du intresserad av att skriva för tidningen, skicka ett e-mail till redaktor@heimdal.nu.