För många blir Föreningen Heimdal en självklar del av studentlivet i Uppsala; en plats där det ges möjlighet att diskutera politik, bildning och ideologi utan att fästa sig vid en särskild partipolitisk fåra.

Varje torsdag klockan 19.30 under läsåret hålls offentliga torsdagstal på Föreningen Heimdals lokal. Då ges studenter och andra intresserade chansen att lyssna på och ställa frågor till politiker, högre tjänstemän samt andra framträdande personer i samhällslivet.

För Heimdals torsdagsföredrag ansvarar programsekreterare, Hannes Ytterberg. Vid frågor eller förslag på eventuella talare kan han kontaktas via e-post: programsekreterare@heimdal.nu

Att besöka ett torsdagsmöte är gratis för medlemmar, och kostar 40 kronor för den som inte är medlem. Talarlistan för vårterminen 2024 hittar du här! För löpande information rekommenderar vi att du håller utkik på föreningens Facebook eller Instagram!