Torsdagen den 26. oktober talar Eva Åkesson på Föreningen Heimdal.
Åkesson är som bekant Rectrix Magnifica på Uppsala universitet, en post hon innehaft sedan 2012. Åkesson är utbildad kemist och har tidigare agerat både som lektor och forskare inom detta område, med särskild specialisering inom femtokemi . Under hennes ledning av universitetet har hon fokuserat på internationalisering och Bologna processen, bland annat genom uppdrag hos Rectors advisory group för universitetsnätverket Coimbra, The Guild of European research intensive universities och SANORD (Southern African – Nordic Network). För hennes arbete inom dessa områden förärades hon år 2015 med ett hedersdoktorat av universitetet i Edinburgh med motiveringen: ”in recognition of your outstanding contributions to Sweden’s higher education system and internationalization”. Denna torsdagskväll kommer Åkesson att tala om ”Visionen för Uppsala universitet i framtiden”.
Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga.
Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed