Om oss

Föreningen Heimdal grundades år 1891 i Uppsala och är Sveriges äldsta och största borgerliga studentförening. Föreningen är öppen för alla borgerliga studenter, såväl liberaler som konservativa och de som sympatiserar med de borgerliga partierna.

För många blir Föreningen Heimdal en självklar del av studentlivet i Uppsala; en plats där det ges möjlighet att diskutera politik, bildning och ideologi utan att fästa sig vid en särskild partipolitisk fåra. Inte minst är Föreningen  ett forum för åsiktsutbyte och förmedling av studenttraditioner. Föreningen har genom historien också för många medlemmar varit en väg in i riks- och lokalpolitiken.

Föreningen verkar enligt dess stadgar för främjandet av en reformvänlig konservatism. Föreningens motto ”Tradere et resistere” – föra vidare och stå emot – syftar till att en god politik såväl förvaltar som utvecklar, men också ifrågasätter och gör motstånd mot slentrianmässig och osund radikalitet.

Föreningens medlemmar får gärna inkomma med förslag till styrelsen på seminarium som kan arrangeras i Föreningens egen regi, eller tillsammans med en eller flera inbjudna talare.