Föreningen Heimdal grundades år 1891 i Uppsala och är Sveriges äldsta och längst verkande konservativa studentförening. 

För många blir Föreningen Heimdal en självklar del av studentlivet i Uppsala; en plats där det ges möjlighet att diskutera politik, bildning och ideologi utan att fästa sig vid en särskild partipolitisk fåra. Inte minst är föreningen
 ett forum för åsiktsutbyte och förmedling av studenttraditioner. Föreningen har genom historien också för många medlemmar varit en väg in i riks- och lokalpolitiken.

Föreningen verkar enligt dess stadgar för främjandet av en reformvänlig konservatism. Föreningens motto ”Tradere et resistere” – föra vidare och stå emot – syftar till att en god politik såväl förvaltar som utvecklar, men också
ifrågasätter och gör motstånd mot slentrianmässig och osund radikalitet.

Vi erbjuder en verksamhet som består av bland annat talarkvällar med intressanta talare, sittningar och andra aktiviteter i sann studentikos anda. Talarkvällarna, s.k ”Torsdagsföredrag”, sker varje torsdag under terminen. Talarprogram för vårterminen 2024 finner du här! Föreningens medlemmar får gärna inkomma med förslag på seminarium som kan arrangeras i föreningens egen regi, eller tillsammans med en eller flera inbjudna talare. Vid förslag, var vänlig att skicka ett mail till programsekreterare@heimdal.nu

 

Lokal
Föreningens lokal – eller ”Grottan” som den ofta kallas – ligger på S:t Larsgatan 10, mitt emot V-Dala nation.

För den som kommer utifrån Uppsala med bil rekommenderas ”gamla” E4:an. Följ skyltarna mot Luthagen och ta vänster in på Sysslomansgatan och sedan höger in på S:t Johannesgatan och höger igen in på S:t Larsgatan.