Tidskriften Heimdal

Tidskriften Heimdal är Föreningen Heimdals organ och utkommer med fyra nummer per år. Syftet med Tidskriften består dels i att erbjuda Föreningens medlemmar ett konservativt och liberalt debattforum, dels att nå ut med information om Heimdal till en bredare allmänhet, främst studenter som ännu inte gått med, samt dagspressen.

För enskilda medlemmar finns möjligheten att bistå redaktören och redaktionssekreteraren i redigeringsarbetet, samt att skriva artiklar. Ämnet för en artikel kan vara såväl dagspolitiskt som ideologiskt eller idéhistoriskt; tanken är att skapa ett brett, mångfacetterat och livaktigt debattklimat, där det konventionella är detsamma som det okonventionella.

Ni finner Tidskriften Heimdals hemsida under länken, där vi lägger ut ett urval av Tidskriftens artiklar med viss tidsfördröjning.

https://tidskriftenheimdal.wordpress.com/