Föreningen Heimdal, ordförandeskifte, Uppsala 1964. Fotograf: Uppsala-Bild/Upplandsmuseet

Här finner du Föreningen Heimdals ordföranden samt tillhörande studentnation:

1891–1893 Axel Johansson Stockholms nation
1893–1895 Vilhelm Lundström Stockholms nation
1895–1896 Olof Molin Stockholms nation
1896 Einar Billing Västmanlands-Dala nation
1897 Arvid Nordlindh Stockholms nation
1898–1899 Hjalmar Holmquist Värmlands nation
1899 Karl Axel Fryxell Värmlands nation
1900 Verner Söderberg Stockholms nation
1901 Torvald Magnusson Höjer Stockholms nation
1901–1903 Theodor Odhner Stockholms nation
1903 Johannes Lindblom Östgöta nation
1904–1905 Birger Swartling Södermanland-Nerikes nation
1905–1907 Karl Arvid Edin Norrlands nation
1907–1908 Johannes Kolmodin Gotlands nation
1908–1909 Bertil Boëthius Västmanlands-Dala nation
1909–1911 Nils Herlitz Stockholms nation
1911–1912 Gustaf Jacobson Södermanland-Nerikes nation
1912–1913 Karl Ivan Westman Östgöta nation
1913–1914 Erland Hjärne Norrlands nation
1914–1915 Nils Ahnlund Gästrike-Hälsinge nation
1915–1916 Georg Achates Gripenberg Stockholms nation
1916–1917 H.S. Nyberg Västmanlands-Dala nation
1917–1918 Nils Quensel Stockholms nation
1918 Nils Forssell Stockholms nation
1919 Josef Sandström Västgöta nation
1920 Sven Ydén Östgöta nation
1920 Sigfrid von Engeström Östgöta nation
1920 Göran Hultin Gästrike-Hälsinge nation
1921 Ferdinand Nilsson Gästrike-Hälsinge nation
1922 Hilding Bakke Gästrike-Hälsinge nation
1923 Harry Henschen Norrlands nation
1923 Ivar Öman Gästrike-Hälsinge nation
1924 Carl Björkman Östgöta nation
1925 John Cullberg Göteborgs nation
1925 Ragnar Ekholm Uplands nation
1926 Elis Håstad Uplands nation
1927 Torvald T:son Höjer Stockholms nation
1927–1928 Karl Thunell Stockholms nation
1928 Erik Arrhén Västmanlands-Dala nation

1929 Jarl Hjalmarson Uplands nation
1930 Karl–Erik Gillberg Norrlands nation
1930 Erik Gustaf Westman Smålands nation
1930–1931 Gunnar Heckscher Stockholms nation
1931 Karl Georg Arrhénius Värmlands nation
1932 Karl–Gustaf Lagerfelt Stockholms nation
1933 Kjell Mellander Uplands nation
1933–1934 Rutger Palme Uplands nation
1934–1935 Karl Sidenbladh Stockholms nation
1935–1936 Sven Ulric Palme Uplands nation
1937 Olof Rydbeck Stockholms nation
1937–1938 Olof Kaijser Norrlands nation
1938 Erik Anners Västmanlands-Dala nation
1939–1941 Igor Holmstedt Värmlands nation
1941–1942 Adolf Hamilton Västgöta nation
1942 Nils Andrén Västmanlands-Dala nation
1943 Sven Ersman Västmanlands-Dala nation
1944 Erik Anners Västmanlands-Dala nation
1945–1946 Olof Bruun Kalmar nation
1946 Gösta Rönn Västgöta nation
1947 Gunnar Arpi Västmanlands-Dala nation
1948 Knut Medin Norrlands nation
1949 Lennart Lilja Uplands nation
1950 Frans–Erik Berglöf Gästrike-Hälsinge nation
1951 Lars Gröndal Göteborgs nation
1951–1952 Åke Liljefors Uplands nation
1952 Carl Reinhold Tersmeden Göteborgs nation
1952–1953 Hans von Friesen Gästrike-Hälsinge nation
1953–1954 Leif Carlsson Göteborgs nation
1954–1955 Håkan Winberg Norrlands nation
1955–1956 Stig Arne Hedlund Norrlands nation
1956–1957 Ola Carlsson Västgöta nation
1957–1958 Bengt Fredriksson Östgöta nation
1958–1959 Eva Heckscher Stockholms nation
1959–1960 Allan Eriksson Norrlands nation
1960–1961 Bryn Widmark Gästrike-Hälsinge nation
1961–1962 Jan Backman Västmanlands-Dala nation
1962–1963 Bo Eklöf Södermanland-Nerikes nation
1963–1964 Lennart Arvedson Norrlands nation
1964–1965 Lars Ahlmark Västmanlands-Dala nation
1965–1966 Göran Lennmarker Västmanlands-Dala nation
1966–1967 Per Jennische Västgöta nation
1967–1968 Jan Wallin Uplands nation
1968–1970 Leif Vindevåg Östgöta nation
1970–1971 Ulric Müllern–Aspegren Västgöta nation
1971–1972 Per Ledin Norrlands nation
1972–1973 Mats Ödman Östgöta nation
1973–1974 Håkan Müntzing Södermanland-Nerikes nation
1974–1975 Sten Bergström Smålands nation
1975–1976 Hans Birger Ekström Södermanland-Nerikes nation
1976–1977 Inger Karlsson Södermanland-Nerikes nation
1977–1978 Christoffer Hamilton Norrlands nation
1978–1979 Per Dahl Södermanland-Nerikes nation
1979–1980 Krister Allard (då Jonsson) Gotlands nation
1980–1981 Sten Nordin Stockholms nation
1981–1982 Emil Uddhammar Östgöta nation
1982–1983 Ulla Hamilton (då Ericson) Västgöta nation
1983–1984 Michael Lundholm Östgöta nation
1984–1985 Lars Niklasson Norrlands nation
1985–1986 Carl-Gustaf Lundin Uplands nation
1986–1987 Susanne Wallmark (då Lundh) Västgöta nation
1987–1988 Hans Wallmark Norrlands nation
1988–1989 Susanne Karlsson Enger (då Enger) Värmlands nation
1989–1990 Anders Borg Östgöta nation
1990–1991 Henrik Toremark Värmlands nation
1991–1992 Johan Andersson Stockholms nation
1992–1993 Erik Kristow Norrlands nation
1993–1994 Anna Borg (då Johansson) Östgöta nation
1994–1995 Fredrik Haage Stockholms nation
1995–1996 Björn Olsson Norrlands nation
1996–1997 Eva Strömer (då Danielsson) Västmanlands-Dala nation
1997–1998 Johan von Zweigbergk Södermanland-Nerikes nation
1998–1999 Per Selstam Norrlands nation
1999–2000 Daniel Engberg Västmanlands-Dala nation
2000–2001 Niclas Thorselius Stockholms nation
2001–2002 Fredrik Hardt Smålands nation
2002–2003 Emma Jakoby Icke-studerande
2003–2004 Mikael Haglund Gästrike-Hälsinge nation
2004–2005 Mathias Persson Västmanlands-Dala nation
2005–2006 Christopher Lagerqvist Norrlands nation
2006–2007 Kristin Wisell (då Forsberg) Värmlands nation
2007–2008 Li Jansson Västmanlands-Dala nation[55]
2008–2010 Anders Montelius Västmanlands-Dala nation
2010–2011 Daniel Bergström Västmanlands-Dala nation
2011–2012 Robert Vickström Stockholms nation
2012–2013 Alexandra Braf Södermanland-Nerikes nation
2013–2014 Erik Hårdén Västmanlands-Dala nation
2014–2015 Christoffer Orméus Östgöta nation
2015–2016 Balder Jonsson Västgöta nation
2016 Fredrik Sixtensson Smålands nation
2016–2017 Stefan Tovesson Södermanland-Nerikes nation
2017–2018 Pontus Westerholm Östgöta nation
2018–2019 Arvid Hallén Smålands nation

2019–2020 Sebastian Holmberg Västgöta nation
2020–2021 Daniel Åkerman Stockholms nation

2021–2022 André Popovski Uplands nation
2022–2023 Alexander Palm Uplands nation
2023– Pontus Norén Södermanland-Nerikes nation