Vår verksamhet

Föreningens verksamhet består bland annat av:

Torsdagsföredrag:

På torsdagar under terminen föreläser välkända profiler från akademin, näringslivet och politiken om aktuella ämnen. Föredragen börjar kl 19.30 och följs av fika och frågestund.

Seminarier:

Föreningen anordnar varje termin seminarier, där deltagarna får chansen att fördjupa sina kunskaper inom något intressant ämne, t.ex. svensk historieskrivning eller borgerlighetens framtid.

Tidskriften Heimdal:

Tidskriften Heimdal utkommer fyra gånger per år och fungerar som ett forum för Föreningens medlemmar. Det är högt i tak och brett mellan väggarna – det konventionella är detsamma som det okonventionella och argumenten är viktigare än åsikterna. Tidskriften innehåller texter om såväl dagsaktuella som eviga frågor, och skribenter är såväl etablerade opinionsbildare som ambitiösa studenter.

Klubbverket:

Klubbverket är Föreningens sociala knutpunkt. Genom klubbverkets försorg erbjuds Heimdaliter såväl punschrullar vid Torsdagsmötena, som välbehövliga sexor då studierna tär som mest på studenten.

Information om verksamheten finns här på hemsidan, utom seminarierna som inte har något särskilt schema utan arrangeras på förekommen anledning. Föreningens medlemmar får gärna föreslå till styrelsen förslag på seminarium som kan arrangeras i egen regi, eller tillsammans med en eller flera inbjudna talare. Sen dyker information om seminarierna upp, på Facebook, Instagram eller på hemsidan.