Styrelsen

131:a verksamhetsåret

Ordförande

André Popovski

Uplands nation

Ordforande@heimdal.nu

Vice- ordförande & skattmästare

Alexander Palm

Uplands nation

skattmastare@heimdal.nu

Program-sekreterare

Ludwig Sundström

Kalmar nation

Redaktör & konsult

Daniel Åkerman

Stockholms nation

Informations-sekreterare

Rickard Thernlund

Södermanlands-Nerikes nation

Klubbmästare

Pontus Norén

Södermanlands-Nerikes nation

klubbmastare@heimdal.nu

Medlems- & mötes-sekreterare

Sanna Nyström

Norrlands nation

medlemssekreterare@heimdal.nu

Vid frågor om föreningen kan man mejla:

Ordforande@heimdal.nu