Styrelsen

132:a verksamhetsåret

Ordförande

Alexander Palm

Uplands nation

Ordforande@heimdal.nu

Vice ordförande & skattmästare

Pontus Norén

Södermanlands-Nerikes nation

skattmastare@heimdal.nu

Programsekreterare

Alexander Albo

Södermanlands-Nerikes nation

programsekreterare@heimdal.nu

Informationssekreterare

Oliver Näsström

Norrlands nation

Medlemssekreterare

Jacob Rosén

Stockholms nation

medlemssekreterare@heimdal.nu

Internationell sekreterare

Tim Sundblad

Stockholms nation

Politisk sekreterare

Henric Colliander

Östgöta nation

Redaktör

Viktoria Lautmann

Uppsala högre allmänna läroverk

Konsult

André Popovski

Uplands nation

Vid frågor om föreningen, mejla gärna:

Ordforande@heimdal.nu