Håkan Boström tilldelas Gunnar Heckschers-stipendium

2017-01-15 14:53 av Sebastian Holmberg

FÖRENINGEN HEIMDALS GUNNAR HECKSCHER-STIPENDIUM 126:E VERKSAMHETSÅRET TILLDELAS HÅKAN BOSTRÖM, KOLUMINST PÅ GÖTEBORGS-POSTEN. Styrelsens motivering lyder: ”Håkan Boström har genom sitt verk som skribent på Göteborgs-Postens ledarsidor varit tongivande i samhällsdebatten, och verkat i en anda av och för ett öppet och fritt diskussionsklimat. Genom att ha främjat ett friare och högre diskussionsklimat i och med delaktigheten i att utmana den s. k. åsiktskorridoren, har den reformvänliga borgerligheten fått en ny och välbehövlig röst i samhällsdebatten. Håkans gärning som skribent på Göteborgs-Posten har vidare medverkat till att bevisa hans vassa penna och skarpa analysförmåga, som har givit ett välbehövligt djup i […]

Hedersledamot

2017-01-15 14:51 av Sebastian Holmberg

Föreningen har den stora äran att installera Anders Borg, före detta statsråd, som hedersledamot av Föreningen Heimdal vid Midvinterblotet. Styrelsen 126:e verksamhetsåret

Midvinterblotet

2017-01-12 01:04 av Sebastian Holmberg

Vid det här laget är det passande att påminna alla interesserade att slutgiltigt reservera kuvert till Midvinterblotet den 18 februari, det första tillfället på året att åtnjuta bra sällskap, dryck och sång i sann traditionell anda. Sista anmälningsdatum är den 4 februari. Anmälan sker genom inbetalning till Föreningens bankgiro 739-2723 SEB samt mejl till Evelina.Solem@hotmail.com. Priserna är 495 kr för studerande och 595 kr för yrkesarbetande. I mejlet nämns allergier, dryck (öl/cider) samt eventuellt sällskap.

Studiecirkel i konservatism: Hegel

2017-01-09 13:19 av Sebastian Holmberg

Söndagen den 12 februari 14:00 bjuder vi in allmänheten att deltaga i terminens första studiecirkel i konservatism. Den som vill förstå konservatismen kan knappast förbigå G.W.F. Hegel. Också en modern konservativ filosof som Roger Scruton framhäver ofta hans betydelse. Samtidigt kan hans inflytande inte begränsas till konservatismen. Redan strax efter hans död uppstod strider emellan höger- och vänsterhegelianer. Grundvalen för Karl Marx’ lära utgjordes också av en egensinnig Hegeltolkning. Kanske kunde man med fog påstå att allt politisk tänkande efter Hegel i någon mån blivit präglat av denne, också det som varit kritiskt mot hans idéer. Vi läser denna gång […]

Den tvetydiga populismen – Av Arvid Hallén

2017-01-07 23:03 av Sebastian Holmberg

Populism, det är den tyckande klassens nya favoritbegrepp. Bekymrade pannor läggs i djupa veck, ängsliga ord om en hotfull framtid framviskas av allt från kulturredaktörer till EU-kommissionärer. Som en mörk tidvattenvåg sveper högerpopulismen över västvärlden. Söder om Alperna kommer den populistiska utmaningen istället från vänster. Det är Podemos i Spanien, Femstjärnerörelsen i Italien, och det sedermera krossade och förnedrade radikala vänsterpartiet Syriza i Grekland. Kort sagt: populistisk kan man kalla varje politisk kraft som man inte gillar och som utmanar etablissemanget. Men det är knappast en särskilt användbar definition, i alla fall inte användbar som annat än politiskt slagträ. Ska […]

Sune Lindh talar på Föreningen Heimdal

2017-01-04 23:07 av Sebastian Holmberg

Torsdagen den 19. januari talar Sune Lindh på Föreningen Heimdal. Lindh är ordförande i ”Universitets- och studenthistoriska sällskapet i Uppsala”, som arbetar för att föra vidare kunskapen om Uppsalas studentikosa historia och praktiserandet av dess traditioner. Detta sker bland annat genom att årligen hålla föredrag samt publicera skrifter om Uppsala universitets studentikosa kultur. Lindh talar under parollen ”Studenthistoriska Sällskapet: 32 år av nostalgi på 30 minuter”. Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer att finnas till försäljning i pausen. Föreningen Heimdal anordnar varje torsdag föredrag med intressanta talare. Varmt välkomna!

Föreningen Heimdals Midvinterblot

2016-12-31 00:27 av Sebastian Holmberg

Den 18 Februari 2017 bjuder Föreningen Heimdal in till den årligen återkommande Midvinterblotet, en av huvudpunkterna i Uppsalas sociala kalender med grund i både nordisk och studentikos tradition. Balen, som består av en tre-rätters middag, är det bästa tillfället för samtliga generationer av såväl studenter som yrkesverksamma att förenas under Föreningens sociala gemenskap. Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till Uplands nation, Uppsala Lördagen den 18:e februari 2017, kl. 18 dk Klädsel: Högtidsdräkt m.o. Pris: 495 kr för studerande, 595 kr för yrkesarbetande Anmälan sker genom inbetalning till Föreningens bankgiro 739-2327 SEB samt mejl till Evelina.Solem@hotmail.com, i mejlet nämns allergier, dryck […]

Dr. Ann Lindberg talar på Föreningen Heimdal

2016-12-05 13:21 av Sebastian Holmberg

Torsdagen den 8. december talar Dr. Ann Lindberg på Föreningen Heimdal. Dr. Lindberg är statsepizootolog vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala. Hennes huvudsakliga forskningsområden berör zoonos, vilket är en kategori av sjukdomar som kan spridas från djur till människor. Denna torsdag kommer Dr. Lindberg tala under parollen ”Mjältbrandsutbrottet i Omberg: Sociala perspektiv på smittskydd.” Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer att finnas till försäljning i pausen. Nota Bene. Detta blir årets sista torsdagsföredrag. Föreningen Heimdal anordnar varje torsdag föredrag med intressanta talare. Varmt välkomna!

Stefan Karpe talar på Föreningen Heimdal

2016-11-29 09:52 av Sebastian Holmberg

Torsdagen den 1. december talar Stefan Karpe på Föreningen Heimdal. Karpe är Director Musices vid Uppsala universitet samt professor i orkesterdirigering. Från 2004 till 2007 var han konstnärlig ledare och chefsdirigent för DalaSinfoniettan. Han har medverkat som assisterande dirigent hos flertalet respekterade operahus och orkestrar i Europa, samt dirigerat vid Folkopern i Stockholm och i samarbete med Kungliga akademiska kapellet vid Uppsala universitet. Uppsättningen av Tosca med medverkan av den sistnämnde resulterade i Karpes mottagande av Puccini International Award. Våren 2015 blev han mottagare av Torgny Segerstedts kulturstipendium. Karpe talar under parollen Vad betyder den klassiska musiken för oss idag? Inträde […]

Michelle Grönlund talar på Föreningen Heimdal

2016-11-21 19:32 av Sebastian Holmberg

Torsdagen den 24. november talar Michelle Grönlund på Föreningen Heimdal. Grönlund har under fyra år arbetat på stadsarkitektkontoret i Mariehamn, där hon haft i uppdrag att dokumentera all gammal bebyggelse i staden. Detta har inneburit fotografering av kulturmärkta hus, invertering av vad som utmärker dessa hus (t.ex. tidstypiska grindar och staket) samt jämförelse med gamla källor av samma bebyggelse, för att se hur husens utseende och användning över tiden har ändrats. Utöver detta har hon medverkat i planeringen för hur framtida bebyggelse i Mariehamn borde utföras på bästa sätt. Denna torsdag kommer Grönlund tala under parollen ”Varför har Åland lyckats […]