HägglundTorsdagen den 26 februari kl. 19.30 talar Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund på Föreningen Heimdal. Hägglund talar under rubriken “En nytänkande integrationspolitik”.

Föredraget äger rum i föreningens lokal på S:t Larsgatan 10. Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer finnas till försäljning i pausen.

Varmt välkomna!

karinTorsdagen den 19 februari kl. 19.30 talar f.d. försvarsminister Karin Enström på Föreningen Heimdal. Enström, som nu är moderat riksdagsledamot, talar under rubriken “Sveriges säkerhet i en orolig tid”.

Föredraget äger rum i föreningens lokaler på S:t Larsgatan 10. Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kr för övriga. Fika kommer finnas till försäljning i pausen och därefter ges möjlighet att ställa frågor till talaren.

Varmt välkomna!

EskilTorsdagen den 12 februari kl. 19.30 talar f.d. landsbygdsminister Eskil Erlandsson på Föreningen Heimdal. Erlandsson, som nu är centerpartistisk riksdagsledamot och vice ordförande i EU-nämnden, talar under rubriken “Bidrager landsbygden med något?”.

Föredraget kommer att ägarum i föreningslokeln på S:t Latsgatan 10. Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer finnas till försäljning i pausen.

Varmt välkomna!

FreddeTorsdagen den 5 februari får föreningen besök av Fredrik Sidenvall, Rektor och VDM på föreningen Heimdal. Han kommer att tala under rubriken “Impulser till en syntetisk världsbild – min läsning av filosofen Johann Georg Hamann“.

Föredraget äger som vanligt rum i föreningens lokaler på S:t Larsgatan 10 och startar kl. 19.30. Inträde kostar 20 kr för icke-medlemmar. Efter föredraget följer en fikapaus och därefter ges möjlighet att ställa frågor till föreläsaren.

Varmt välkomna!

Föreningen Heimdals styrelse kallar härmed samtliga medlemmar till stadgeenlig föreningsstämma (januaristämma) lördagen den 7 februari. Motionsstopp är satt till 31 januari. Stämmohandlingar kommer att finnas tillgängliga på föreningslokalen senast tre dagar före stämman.

Datum: 7 februari

Tid: 13.00

Plats: Föreningslokalen (“Grottan”), S:t Larsgatan 10

 

Uppsala den 26 januari

Christoffer Orméus

Föreningens ordförande 124:e verksamhetsordet

tedTorsdagen den 29 januari kl. 19.30 talar professor Ted Goldberg på Föreningen Heimdal. Goldberg, som är professor i sociologi vid Högskolan i Gävle samt författare, talar under rubriken “Sluta fred med narkotikan”.

Föredraget äger rum i föreningens lokaler på S:t Larsgatan 10. Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer finnas till försäljning i pausen och möjlighet att ställa frågor till talaren kommer att finnas.

Varmt välkomna!

LundbergTorsdagen den 22 januari kl. 19.30 talar kulturskribenten och litteraturvetaren Johan Lundberg på Föreningen Heimdal. Lundberg, som bl.a. är tidigare chefredaktör för tidskriften Axess, talar under rubriken “Islamismen i Sverige”.

Föredraget kommer att äga rum i föreningens lokaler på S:t Larsgatan 10. Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer finnas till försäljning i pausen och därefter ges möjlighet att ställa frågor till talaren.

Varmt välkomna!

Terminens talare ligger nu ute under rubriken “Torsdagsmöten”

edmund burke

Föreningen Heimdal kan stolt presentera fortsättningen på den studiecirkel i konservatism som leds av föreningens medlem Simon O. Pettersson. Denna gång fokuserar vi på Edmund Burke.

“När man närmar sig ämnet konservatism kan man inte undgå Edmund Burke (1729-1797). Ingen förknippas så starkt med detta begrepp som han, ofta kallas han ”konservatismens fader.” Reflections on the Revolution in France (1790) tillhör på ett självklart sätt konservatismens grundtexter. Ändå använde han aldrig begreppet själv; det kom först i svang under den franska kontrarevolutionen. Vidare har hans texter sällan en systematisk form utan består mer av inlägg i dagspolitiska frågor (förvisso alltid med en vidare utblick). Den som bekantar sig med hela Burkes oeuvre finner också åsikter som inte omedelbart förknippas med konservatismen (men som självklart kan rymmas där), t.ex. var han tidigt för de amerikanska koloniernas självständighet. Också liberaler har försökt göra anspråk på honom. Alldeles oavsett vad man anser, är och förblir han en odödlig klassiker på grund av sin klara blick och högt utvecklade stilkonst. Vi läser ur Reflections dessa två avsnitt:

http://www.bartleby.com/24/3/3.html
http://www.bartleby.com/24/3/4.html
För att bredda förståelsen av Burke läser vi också ur två tidiga verk. A Vindication of Natural Society, en politisk satir över Bolingbroke:
http://oll.libertyfund.org/titles/850
Samt ett mycket kort avsnitt ur hans estetiska verk On the Sublime and Beautiful:
http://www.bartleby.com/24/2/327.html
Studiecirkelledare är Simon O. Pettersson. Man behöver inte ha deltagit tidigare eller vara medlem i Heimdal för att deltaga. Vid eventuella frågor skicka ett e-brev till s.o.pettersson@gmail.com.

Carl DanielssonTorsdagen den 15 januari kl. 19.30 talar PR-konsulten Carl Danielsson på Föreningen Heimdal. Danielsson, som bl.a. är chef över medierelationsteamet på kommunikationsbyrån Narva, talar under rubriken “PR och påverkan – vem styr vad vi läser i tidningen?”.

Föredraget äger rum i föreningens lokaler på S:t Larsgatan 10. Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer finnas till försäljning i pausen och möjlighet att ställa frågor kommer att ges.

Next Page »