biskopenPå torsdag den 20 november kommer Anders Arborelius, karmelitmunk och biskop i katolska kyrkan, till Föreningen Heimdal. Arborelius kommer att tala under rubriken “Katolska kyrkan i Sverige av idag – 850 år efteråt.

Föerdraget äger rum i föreningslokalen på S:t Larsgatan 10 med start 19.30. Föredraget kostar 20 kr för icke-medlemmar. Under pausen kommer fika att finnas till försäljning och därefter ges möjlighet att ställa frågor till biskopen.

Varmt välkomna!

försvarsunderättelsedomstolenNu på torsdagen den 13 november kl. 19.30 talar Försvarsunderättelsedomstolens ordförande Hases Per Sjöblom på Föreningen Heimdal. Sjöblom kommer att tala under rubriken “Underrättelseverksamhet och Försvarsunderrättelsedomstolen”. Föredraget äger rum i föreningslokalen “grottan” på S:t Larsgatan 10.

Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer finnas till försäljning i pausen och möjlighet att ställa frågor finnas.

Varmt Välkomna!

Lasse KNu på torsdag den 30 oktober gästas föreningen av Lars Karlsson, professor i antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet. Professor Karlsson kommer att tala under rubriken “Etruskerna och de svenska utgrävningarna”

Föredraget äger rum i föreningslokalen på S:t Larsgatan 10 och börjar kl 19.30.

Inträde kostar 20 kr för icke-medlemmar. Efter föredraget kommer det att erbjudas fika och även finnas möjligheter att ställa frågor till föreläsaren.

Varmt välkomna!

Studiecirkeln i konservatism och annan relevant politisk teori fortsätter oförtrutet. 

Tid: den 16 november kl. 15.00

Plats: Föreningslokalen “grottan” på S:t Larsgatan 10


Denna gång tar vi oss en nu levande tänkare, den i Norrköping födde, Washingtonprofessorn Claes G. Ryn (f. 1943). Ryn har framförallt blivit känd såsom en kritiker av den s.k. neokonservatismen, men denna kritik bottnar i en humanistisk filosofi, vilken influerats framförallt av Croce, Babbitt och More, och vilken Ryn själv givit beteckningen ”värdecentrerad historicism”.

Vi läser av Ryn följande artiklar (varav den första kan sägas sälla sig till kategorin kritik av neokonservatismen medan den andra ger en åskådningsmässig bakgrund): 
http://www.mmisi.org/ma/49_04/ryn.pdf
http://www.nhinet.org/ryn-rob.htm

Vi läser vidare denna artikel av Folke Leander: 
http://www.unz.org/Pub/AmericanRev-1937sep-00380?View=PDF 

Den orättvist bortglömde filosofen Leander (1910-1981) undervisade såsom gymnasielektor i Norrköping Ryn och introducerade honom för flera av de tänkare och perspektiv som kommit att vara vägledande för denne. 

Studiecirkelledare är Simon O. Pettersson. Varje studiecirkeltillfälle är helt fristående och man behöver således inte ha deltagit tidigare för att delta denna gång.

T20120306_foerelaesning_med_anders_johnson_garpar_20121118_1831711216orsdagen den 23 oktober kl. 19.30 talar författaren Anders Johnson på Föreningen Heimdal. Johnson, som bl.a. är författare med inriktning på svensk näringslivshistoria, talar under rubriken “Garpar, gipskatter och svartskallar ‐ invandrarna som byggde Sverige?”, som också är titeln på en av hans böcker.

I Garpar, gipskatter och svartskallar presenteras en rad spännande människor: handelsmän från tyska Hansan, smeder från Vallonien, brittiska ingenjörer och många andra invandrare som har gjort viktiga insatser i Sverige. Vi möter också många välkända svenska företag som har byggts upp av invandrare, till exempel Bonniers och Gleerups, Cloetta och Marabou, Expressen och Göteborgs-Posten, Felix och Findus, Höganäs och Perstorp, Handelsbanken och Sparbanken. Boken utsågs till Årets bok om svensk historia 2010.

Anders Johnson kommer ha med sig några exemplar av boken till försäljning i anslutning till föredraget.

Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer finnas till försäljning i pausen.

ölPå lördag är det dags för föreningens sedvanliga Oktoberfest. Vi har per mail redan fått in ett stort antal anmälningar från långväga gäster, så vi hoppas att fler av våra medlemmar eller andra vill passa på att dela denna trevliga kväll med oss.

 

Plats: Grottan (S:t Larsgatan 10 Uppsala)

Tid: 18.30

Pris 250 kr.
Klädkod: Kavaj eller tysk folkdräkt

Anmälan göres genom att skicka ett mail till klubbmastare@heimdal.nu

“Tage Lindbom och René Guénon”

 

Studiecirkeln i konservatism och annan relevan politiskt teori fortsätter nu med ett säreget kapitel i den svenska konservatismens historia: 
Tage Lindbom 1909-2001. Tage Lindbom, som från början var en ledande socialdemokrat och chef för Arbetarörelsens arkiv, kom genom ett religiöst uppvaknade, att vända sig emot socialismen. Denna omprövning slutade med att han blev en lärjunge till sufimästaren Fritjof Schoun och dennes variant av den traditionella skolan. Färgad av detta utlade Lindbom i ett omfångsrikt författarskap den västerländska idéhistorien som en strid emellan Gudsriket och Människoriket. 

Vi läser tre texter ur ”Otidsensliga betraktelser”, samt ett utdrag ur René Guénons, en tidigare traditionalist, La crise du monde moderne, i Kurt Almqvist översättning. 

Studiecirkelledare är Simon O. Pettersson. Denna träff är helt fristående och man behöver alltså inte ha varit med vid föregående tillfälle.

Studiecirkeln äger rum i föreningslokalen på S:t Larsgatan 10 och börjar kl. 14.00 söndagen den 19 oktober.

Vid intresse går texterna att få tag i via föreningens facebook-arrangemang. Annars kan man höra av sig till någon i styrelsen eller Simon O. Pettersson själv för att få tag i texterna.

abd alhaqq kielanNu på torsdag den 16 oktober kl. 19.30 talar imamen vid Sabirin-moskéni Eskilstuna, Abd al Haqq Kielan på föreningen. Kielan är också ordförande i Svensk Islamisk samling.

Rubriken för föredraget är Islam, Jihad och Våld – Vad är traditionell islams förhållande till våldsbejakande extremism?”

 

Föredraget äger rum på föreningslokalen, S:t Larsgatan 10. Inträde är gratis för alla medlemmar och kostar 20 kr för övriga. I pausen kommer fika att finnas till försäljning och möjlighet att ställa frågor till föreläsaren kommer därefter att ges.

 

Föreningen Heimdal hoppas givetvis på en borgerlig valseger imorgon och lyckönskar alla de medlemmar som ställer upp i valet.

Henrik Lindberg

 

 

 

 

 

Torsdagen den 11 september kl. 19.30 talar fil.dr. i ekonomisk historia Henrik Lindberg på Föreningen Heimdal. Lindberg, Forskare vid Ratio om arbetsmarknad och politisk förändring samt lärare vid Stockholms universitet, talar under rubriken “Drömmen om jämlikhet. Socialdemokratins radikalisering och den svenska modellens fall”, som också är titeln på hans nya bok. Föredraget kommer att äga rum i föreningslokalen på S:t Larsgatan 10.

Läs mer här:
http://ratio.se/sv/om-ratio/kalender/2014/lansering-av-droemmen-om-jaemlikhet.aspx

Boken kommer finnas till försäljning i anslutning till föredraget till det kontanta priset av 200kr.

Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer finnas till försäljning i pausen.

Next Page »