LundbergTorsdagen den 22 januari kl. 19.30 talar kulturskribenten och litteraturvetaren Johan Lundberg på Föreningen Heimdal. Lundberg, som bl.a. är tidigare chefredaktör för tidskriften Axess, talar under rubriken “Islamismen i Sverige”.

Föredraget kommer att äga rum i föreningens lokaler på S:t Larsgatan 10. Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer finnas till försäljning i pausen och därefter ges möjlighet att ställa frågor till talaren.

Varmt välkomna!

Terminens talare ligger nu ute under rubriken “Torsdagsmöten”

edmund burke

Föreningen Heimdal kan stolt presentera fortsättningen på den studiecirkel i konservatism som leds av föreningens medlem Simon O. Pettersson. Denna gång fokuserar vi på Edmund Burke.

“När man närmar sig ämnet konservatism kan man inte undgå Edmund Burke (1729-1797). Ingen förknippas så starkt med detta begrepp som han, ofta kallas han ”konservatismens fader.” Reflections on the Revolution in France (1790) tillhör på ett självklart sätt konservatismens grundtexter. Ändå använde han aldrig begreppet själv; det kom först i svang under den franska kontrarevolutionen. Vidare har hans texter sällan en systematisk form utan består mer av inlägg i dagspolitiska frågor (förvisso alltid med en vidare utblick). Den som bekantar sig med hela Burkes oeuvre finner också åsikter som inte omedelbart förknippas med konservatismen (men som självklart kan rymmas där), t.ex. var han tidigt för de amerikanska koloniernas självständighet. Också liberaler har försökt göra anspråk på honom. Alldeles oavsett vad man anser, är och förblir han en odödlig klassiker på grund av sin klara blick och högt utvecklade stilkonst. Vi läser ur Reflections dessa två avsnitt:

http://www.bartleby.com/24/3/3.html
http://www.bartleby.com/24/3/4.html
För att bredda förståelsen av Burke läser vi också ur två tidiga verk. A Vindication of Natural Society, en politisk satir över Bolingbroke:
http://oll.libertyfund.org/titles/850
Samt ett mycket kort avsnitt ur hans estetiska verk On the Sublime and Beautiful:
http://www.bartleby.com/24/2/327.html
Studiecirkelledare är Simon O. Pettersson. Man behöver inte ha deltagit tidigare eller vara medlem i Heimdal för att deltaga. Vid eventuella frågor skicka ett e-brev till s.o.pettersson@gmail.com.

Carl DanielssonTorsdagen den 15 januari kl. 19.30 talar PR-konsulten Carl Danielsson på Föreningen Heimdal. Danielsson, som bl.a. är chef över medierelationsteamet på kommunikationsbyrån Narva, talar under rubriken “PR och påverkan – vem styr vad vi läser i tidningen?”.

Föredraget äger rum i föreningens lokaler på S:t Larsgatan 10. Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer finnas till försäljning i pausen och möjlighet att ställa frågor kommer att ges.

Bästa heimdaliter,

Den 14 februari 2015 kl 18dk å Norrlands nation är det dags för Midvinterblot.

En formell inbjudan kommer så småningom att skickas med post till medlemmar, men alla som önskar deltaga är varmt välkomna.

Anmälan sker endast genom inbetalning på föreningens bankgiro 739-2723 SEB, Märk inbetalningen med namn. Betalningen ska vara tillhanda senast den 5/2 2015. 
Pris: studerande 495 kr och yrkesarbetande 595. 
För frågor angående bordsplacering och specialkost kontakta oss. 
evelina.solem@hotmail.com.

Gunnar Heckschers stipendium för reformvänlig konservatism kommer i år tilldelas docenten i statsvetenskap Johan Tralau, som även kommer högtidstala. 

I kuvertet ingår: Fördrink på Föreningen, fördrink på Norrlands. 3 rätters, öl, vin med ombjud, en snaps och en avec.

Väl mött!

Hälsningar
er blotgeneral Evelina Solem

8-26-13_1197Torsdagen den 8 januari kl. 19.30 talar författaren Patrik Engellau på Föreningen Heimdal. Engellau, som även är styrelseordförande och grundare av tankesmedjan Den Nya Välfärden talar under rubriken “Min oro”, som också är titeln på hans nya bok.

“Min oro” handlar om hur nya värderingar berövar politiken dess gamla slagkraft. Läs mer om boken här:
http://bit.ly/1I4brd5
http://bit.ly/1I4bvd0

Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer finnas till försäljning i pausen.

Studentföreningen Heimdal i öppet brev:

 

Borgerligt fribrev till Löfven riskerar alliansens framtid

 

Den svenska borgerligheten befinner sig i ett kristillstånd. Genom den så kallade decemberöverenskommelsen har man frånsagt sig möjligheterna att bedriva oppositionspolitik utan istället accepterat en ordning där man agerar stödpartier åt de rödgröna i de avgörande budgetfrågorna. Denna situation innebär att regeringen Löfven fått fria händer att driva igenom vänstervridning av Sverige mot väljarnas vilja. En situation som förvärras av att överenskommelsen indirekt gett Vänsterpartiet ett avgörande inflytande över Sveriges framtid. Det är ett svek av historiska mått mot de ideal som burit upp Alliansen. Politik är inte ett spel. Den politik som de rödgröna flaggat för kommer allvarligt skada svensk ekonomi och försämra Sveriges position i världen. Människor kommer drabbas hårt och på riktigt. Vilken rätt har borgerligheten att svika de människor man lovade att vara en röst för under valrörelsen? Vilket Sverige får vi år 2024 när borgerligheten väljer att vingklippa sig själv år 2014? Vi är många som är upprörda inom de borgerliga partierna. Kommunpolitiker, ideellt engagerade medlemmar och vanliga väljare har inte fått komma till tals. SIFO:s opinionsundersökning visar att enbart 47% av väljarna uppfattar överenskommelsen som demokratisk. Vi förstår varför många tvivlar på överenskommelsens legitimitet. Det är beklagligt att Alliansen är med och skapar en uppgörelse som minskar förtroendet för det svenska demokratiska systemet. Det kan visa sig vara ett ödesdigert misstag i framtiden.

Vårt styrelseskick grundar sig i att det ska finnas folkligt stöd för den politik som förs. Denna princip upprätthålls inte av att en historiskt svag minoritetsregering får carte blanche att styra Sverige utan en väsentlig opposition. Det strider mot grundlagens anda och är ett avsteg från demokratiska grundvärden. Det finns dock ännu tid att vända om och fullfölja grundlagens intentioner om hur Sverige ska styras:

  1. Riv upp decemberöverenskommelsen.
  2. Fäll regeringen i en misstroendevotering.
  3. Be talmannen om få bilda en regering med den framröstade alliansbudgeten som grund.
  4. Försvara budgeten.
  5. Om nödvändigt bör man förbereda för extra val.

 

Ett extra val är ingenting att frukta, tvärtom var 70% av väljarna positivt inställda till ett sådant. Väljarna förstod således bättre än partierna att vid en låsning i riksdagen är det deras roll att ge vidare instruktioner, inte partiernas roll att runda våra fundamentala lagar.
Decemberöverenskommelsen är fel på punkt efter punkt. Alliansen väljare har rätt att förvänta sig att deras riksdagsledamöter strävar efter att realisera den politik de lovat att stå för. Vi förtjänar alla en riksdag som värnar våra grundlagar och vår demokrati. Med vänlig hälsning, Christoffer Orméus, Föreningen Heimdal, ordförande 124:e verksamhetsåret

Debattartikeln kan läsas här nedan, eller via denna länk: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-har-ar-borgerligt-hogforraderi_4217681.svd

Det här är borgerligt högförräderi

I stället för att fortsätta tvinga statsministern att söka stöd i riksdagen väljer den borgerliga oppositionen helt enkelt att kapitulera. Det är inget annat än ynkligt och ett svek, skriver Christoffer Orméus, ordförande i borgerliga studentföreningen Heimdal i Uppsala.

Statsminister Stefan Löfven och Moderaternas Anna Kinberg Batra vid lördagens pressträff i Riksdagen i Stockholm gällande extravalet.
Statsminister Stefan Löfven och Moderaternas Anna Kinberg Batra vid lördagens pressträff i Riksdagen i Stockholm gällande extravalet.

Om de övriga partierna hade bedrivit en seriös migrations- och integrationspolitik och lyssnat på många väljares befogade oro hade inte Sverigedemokraterna blivit så pass framgångsrika som de är i dag.

Långt före riksdagsvalet i höstas pressades Stefan Löfven (S) i synnerhet av den borgerliga oppositionen om vilket regeringsalternativ han skulle gå till val på. De få svar som över huvud taget presenterades var milt uttryckt undflyende och en historiskt svag rödgrön minoritetsregering med stöd av Vänsterpartiet var därmed ett faktum.

På grund av denna situation lyckades alliansbudgeten vinna voteringen i riksdagen och regeringen blev således tvungen att administrera densamma, något Stefan Löfven lovat att inte göra – ett av många brutna löften. Att han nu väjer att inte utlysa ett extra val är ännu ett brutet löfte att lägga till högen.

Men det är uppenbarligen inte endast Socialdemokraterna som har svårt att hålla sina löften. Genom den så kallade ”Decemberöverenskommelsen” som arbetats fram under julhelgen och presenterades i lördags har den borgerliga oppositionen slutat att vara just opposition i Sveriges riksdag. Istället enas de om att agera krockkudde åt Stefan Löfven och hålla hans regering under armarna.

Detta är en fara för den politiska debatten, men också ett svek mot de många ideellt hårt kämpande valarbetarna och i synnerhet de miljoner väljare som lade sina röster på något av de borgerliga partierna. En grupp varav många garanterat känner sig bedragna nu, endast några månader efter riksdagsvalet. Och det med rätta.

I stället för att fortsätta tvinga statsministern att söka stöd i riksdagen väljer man helt enkelt att kapitulera. Det är inget annat än ynkligt. Att Alliansen under de kommande åren lovat att stödja rödgröna budgetalternativ (influerade av ett nu stärkt Vänsterparti) oberoende av dess politiska innehåll är inget annat än ett politiskt svek som saknar motstycke i Sveriges moderna historia. Överenskommelsen tvingar också de fritt valda riksdagsledamöterna att stödja de politiska motståndarnas politik, snarare än att bedriva den politik som väljarna har gett dem förtroende för.

Genom detta aningslösa utspel har också Alliansen visat att den uppenbarligen inte längre har som vision att själv bilda en statsbärande regering utan stöd från sina traditionella politiska motståndare.

Sverigedemokraternas fortsatta framgångar i opinionsmätningarna är uppenbarligen ett av huvudskälen till att Stefan Löfven kovände och inte utlyste ett extra val och att Decemberöverenskommelsen i stället slöts. Risken fanns att något av de borgerliga partierna skulle åka ur riksdagen och Sverigedemokraterna stärka sina positioner ytterligare.

Detta är dock ett ytterst kortsiktigt perspektiv. Genom att hoppa i säng med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har de etablerade politiska partierna cementerat den bild som Sverigedemokraterna länge har försökt upprätthålla: Att Sverigedemokraterna är det enda oppositionspartiet.
Om de övriga partierna hade bedrivit en seriös migrations- och integrationspolitik och lyssnat på många väljares befogade oro hade inte Sverigedemokraterna blivit så pass framgångsrika som de är i dag. I dag har de närmast monopol på frågan och att återskapa ett förlorat förtroende är svårt.

Den möjlighet till borgerlig förnyelse många såg under en tid som opposition är nu grusad. I stället görs ytterligare närmanden till de socialistiska och identitetspolitiska vänsterpartierna. Alliansen hade kunnat tagit nya tag och kommit tillbaka vid ett extra val, men med denna överenskommelse lär det bli tvärtom. I stället för att bedriva en borgerlig oppositionspolitik värd namnet har Alliansen helt sonika valt att bli nyttiga idioter.

De värderingar som borgerligheten tidigare har identifierat sig med och stått upp för är numera som bortblåsta. Kvar står ett gäng vindflöjlar som uppenbarligen är mer intresserade av att garantera sin egen lön än att strida för en politik de faktiskt tror på. Det går tyvärr inte att benämna som något annat än högförräderi.

CHRISTOFFER ORMÉUS

ordförande, och övriga styrelsen i föreningen Heimdal

Fotnot: Föreningen Heimdal grundades år 1891 i Uppsala och är Sveriges äldsta och största borgerliga studentförening. Föreningen är öppen för alla borgerliga studenter, såväl liberaler som konservativa och de som sympatiserar med de borgerliga partierna. I nuläget har föreningen cirka 250 medlemmar. Bland föreningens tidigare ordföranden kan nämnas Per Selstam, Anders Borg, Hans Wallmark, Per Dahl samt Leif Vindevåg.

HanifNu på torsdag den 18 december kl. 19.30 talar den moderate riksdagsledamoten Hanif Bali på Föreningen Heimdal. Bali talar under rubriken “Vänsterns klasskamp blev raskamp”. Bali har själv blivit kallad “husneger” av vänstern.

Föredraget kommer att äga rum i föreningslokalen på S:t Larsgatan 10. Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer finnas till försäljning i pausen.

Varmt välkomna!

Ikväll blir det dessvärre inget torsdagsmöte då Birro har tvingats ställa in efter omständigheterna kring honom.

Detta innebär givetvis inte att föreningen håller stängt. Istället kommer julbak och goda samtal äga rum för alla medlemmar som har vägarna förbi.

Varmt välkomna!

Next Page »