Allmän information

2017-02-14 21:20 av Sebastian Holmberg

Införs lördagens årliga Midvinterblot kommer Föreningen Heimdal inte att hålla ett föredrag denna torsdag. Vi återkommer den 2. Mars med Widar Andersson, tidigare riksdagsledamot för socialdemokraterna och nuvarande politisk chefredaktör för Folkbladet, som kommer att tala under parollen ”Socialdemokratins utmaningar i samtiden och framtiden”.

Ivar Arpi talar på Föreningen Heimdal

2017-02-02 16:02 av Sebastian Holmberg

Torsdagen den 9. februari talar Ivar Arpi på Föreningen Heimdal. Arpi är ledarskribent på Svenska Dagbladet och en av de starkaste borgerliga debattörerna i Sverige. Han har tidigare arbetat som ledarskribent på Göteborgs – Posten, Hallandsposten och Liberala nyhetsbyrån, samt har varit redaktör på Axess magasin och mest nyligen magasinet Neo. Utöver detta arbetar Arpi på en bok tillsammans med Adam Cwejman om de senaste årens debatter om rasism. Med särskild anledning av detta kommer Ivar Arpi till Heimdal för att tala under parollen ”Om vithet, rasifiering, och rasism, med anledning av kommande bok”. Inträde är gratis för föreningens medlemmar […]

Trumponomics – Av Arvid Hallén

2017-01-29 18:01 av Sebastian Holmberg

  Vad betyder en president Donald Trump för den amerikanska ekonomin? Det beror på om Trump håller vad han lovat, och på vad Federal Reserve gör.   Donald Trump har lanserat tre stora förslag som kan påverka USA:s makroekonomiska situation. Som de flesta av hans förslag, oavsett politikområde, är de vagt formulerade, och kan nog bäst förstås som viljeinriktningar snarare än konkreta policy-förslag. Det gör att de i bästa fall kan underställas en rudimentär analys. För det första har Trump lovat att stoppa utflyttningen av amerikanska jobb genom att sätta upp handelshinder. För USA innebär det att ekonomin i genomsnitt […]

Stefan Olsson talar på Föreningen Heimdal

2017-01-29 17:50 av Sebastian Holmberg

Torsdagen den 2. februari talar Stefan Olsson på Föreningen Heimdal. Olsson är regionråd i opposition i Region Uppsala, krönikör i Norrköpings tidningar och Nya Wermland-Tidningen, Fil.Dr i statsvetenskap och frilanskribent. Hans artiklar berör ofta frågor rörande sjukvårdspolitik, försvars- och säkerhetspolitik, islamistisk extremism och migrationsfrågor, men han ger även ut större verk, som den 2011 utkommna ”Handbok i Konservatism”. Detta föredrag, som går under parollen ”Vilseledning: Ukrainakriget i svenska medier” kommer dock att behandla Olssons senast utkommna bok av samma titel, som redogör för Rysslands hybridkrigföring genom desinformaton. Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer […]

Om Trumps väljarbas – Av Fredrik Sixtensson

2017-01-21 14:07 av Sebastian Holmberg

Det har både före, under och efter valet i USA publicerats en uppsjö analyser av varför valet gick som det gick. Ofta faller analysen in i något som analytikern är ideologiskt predisponerad att tycka: många vänstertyckare tycks mena att valet visar att amerikanerna är mer rasistiska än de trodde, och mitten- och högertyckare har kommit med den snarlika förklaringen att Trump har lyckats mobilisera vita väljare som röstar enligt etniska intressen. Trump har i själva verket lockat färre vita väljare – och fler latinos och svarta – än vad Romney gjorde. Det som fick bägaren att rinna över, det som […]

Chang Frick talar på Föreningen Heimdal

2017-01-19 18:34 av Sebastian Holmberg

Torsdagen den 26. januari talar Chang Frick på Föreningen Heimdal. Frick är journalist på Nyheter idag. Han är en mediaprofil som tidigt började med att använda sociala medier och internet för att konkurera med de etablerade mediaformerna såsom tryck och television. Frick talar under parollen ”Nya medier och deras roll i samtidsdebatten”. Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer att finnas till försäljning i pausen. Föreningen Heimdal anordnar varje torsdag föredrag med intressanta talare. Varmt välkomna!

Seminarium: EU och Sverige efter brexit.

2017-01-19 18:33 av Sebastian Holmberg

Den 4. februari arrangerar Fria Moderata Studentförbundet tillsammans med Föreningen Heimdal ett seminarium om EU och Sverige efter Brexit. Den 23. juni 2016 röstade britterna för att lämna Europeiska Unionen. Nu är frågan vilken väg samarbetet ska ta utan Storbritannien, vad Brexit egentligen innebär och för vår del vad Sveriges roll nu blir i Europa utan landet som beskrivits som vår starkaste allierade i EU. Fria Moderata Studentförbundet och Föreningen Heimdal arrangerar därför tillsammans ett seminarium om EU och Sverige efter Brexit. Denna gång arrangeras seminariet i Uppsala hos Föreningen Heimdal. Jan Å Johansson, Fredrik Erixon och Mark Brolin kommer […]

Håkan Boström tilldelas Gunnar Heckschers-stipendium

2017-01-15 14:53 av Sebastian Holmberg

FÖRENINGEN HEIMDALS GUNNAR HECKSCHER-STIPENDIUM 126:E VERKSAMHETSÅRET TILLDELAS HÅKAN BOSTRÖM, KOLUMINST PÅ GÖTEBORGS-POSTEN. Styrelsens motivering lyder: ”Håkan Boström har genom sitt verk som skribent på Göteborgs-Postens ledarsidor varit tongivande i samhällsdebatten, och verkat i en anda av och för ett öppet och fritt diskussionsklimat. Genom att ha främjat ett friare och högre diskussionsklimat i och med delaktigheten i att utmana den s. k. åsiktskorridoren, har den reformvänliga borgerligheten fått en ny och välbehövlig röst i samhällsdebatten. Håkans gärning som skribent på Göteborgs-Posten har vidare medverkat till att bevisa hans vassa penna och skarpa analysförmåga, som har givit ett välbehövligt djup i […]

Hedersledamot

2017-01-15 14:51 av Sebastian Holmberg

Föreningen har den stora äran att installera Anders Borg, före detta statsråd, som hedersledamot av Föreningen Heimdal vid Midvinterblotet. Styrelsen 126:e verksamhetsåret

Midvinterblotet

2017-01-12 01:04 av Sebastian Holmberg

Vid det här laget är det passande att påminna alla interesserade att slutgiltigt reservera kuvert till Midvinterblotet den 18 februari, det första tillfället på året att åtnjuta bra sällskap, dryck och sång i sann traditionell anda. Sista anmälningsdatum är den 4 februari. Anmälan sker genom inbetalning till Föreningens bankgiro 739-2723 SEB samt mejl till Evelina.Solem@hotmail.com. Priserna är 495 kr för studerande och 595 kr för yrkesarbetande. I mejlet nämns allergier, dryck (öl/cider) samt eventuellt sällskap.