Föreningen Heimdals stora högtid är en vinterbal som kallas Midvinterblotet. Midvinterblotet arrangeras en gång per år vid Uppsalas studentnationer i slutet av februari för såväl medlemmar som föreningsvänner.

Heimdals Midvinterblot lanserades 1968 som ett svar på det tillfälliga socialistiska inflytandet som ledde till att alla Uppsalas studentnationer ställde in sina baler. Föreningen Heimdals syfte var således att hålla igång en obruten tradition i Uppsala av vinterbaler. Evenemanget blev lyckat och vi har sedan dess fortsatt att arrangera Midvinterblot från år till år men under de senare decennierna som föreningens egna bal, snarare än en generell studentbal.