Föreningen Heimdals stora högtid är en vinterbal som kallas Midvinterblotet. Midvinterblotet arrangeras en gång per år vid Uppsalas studentnationer i slutet av februari studentnationer för såväl medlemmar som föreningsvänner.

Heimdals Midvinterblot lanserades 1968 som ett svar på det tillfälliga socialistiska inflytandet som ledde till att alla nationer ställde in sina baler. Syftet var således att hålla igång en obruten tradition i Uppsala av vinterbaler. Evenemanget blev så lyckat att föreningen fortsatt arrangera Midvinterblotet från år till år men under de senare decennierna som föreningens egna bal, snarare än en generell studentbal.