Kategorier
Torsdagstalare

Torbjörn Nilsson: Mellan arv och utopi

Torsdagen den 5 december 19:30 talar Torbjörn Nilsson på Föreningen Heimdal.

Torbjörn Nilsson är professor vid institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola, där han under åren 2000-2004 ledde det så kallade Högerprojektet, ett forskningsprojekt om den svenska högerns historia som resulterade i ett antal avhandlingar och andra verk. Ett av dessa var Nilssons ”Mellan arv och utopi : moderata vägval under hundra år, 1904-2004”, som kan betraktas som standardverket om den svenska högerns historia.

Professor Nilsson kommer att hålla ett intressant föredrag med just den rubriken: ”Mellan arv och utopi”.

Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga. Föredraget genomförs i samarbete med Medborgarskolan.

Varmt välkomna!

Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/

Kategorier
Okategoriserade

Lussesexa på Föreningen Heimdal

Lördagen den 7 december inbjuder föreningen till traditionsenlig Luciasexa. Styrelsen utlovar ett rikt julbord dignande med allsköns läckerheter, mycket dryck, festlighet, trevnad och så förstås det magnifika spexet, allt för att lysa upp Kung Bores vintermörker.

Plats: Föreningens lokal ”Grottan”, S:t Larsgatan 10.
Datum: Lördag 7/12, kl 18.00
Klädkod: Udda kavaj.
Pris: 190 kronor (alk. fritt.), 240 kronor (2 alk. bilj.), 290 kronor (4 alk. bilj.).

Anmälan görs till ”klubbmastare@heimdal.nu”, där dryckespreferenser och eventuella andra önskemål anges. Senast 5/12 vill vi ha in er anmälan. Betalning sker till föreningens bankgiro 739-2723 (SEB). Märk er betalning med ”<namn> – Lussesexa”

Varmt välkomna!

Kategorier
Fest

Brittisk valvaka på Föreningen Heimdal

Varmt välkomna till Heimdals valvaka där vi följer det spännande underhusvalet i Storbritannien!

Klockan 19:00 öppnar vi dörrarna. Sändningen börjar klockan 20:00. Vi kommer att med projektor följa valet på storskärm så man kan ta del av resultatpubliceringen i takt med att rösterna räknas.

Tilltugg och fish and chips kommer att finnas för försäljning.

Evenemanget är öppet såväl för medlemmar i Föreningen Heimdal som för övriga intresserade.

Varmt välkomna!

Kategorier
Torsdagstalare

Gunnar Ternhag: Jojksamlaren Karl Tirén

Torsdagen den 28 november 19:30 talar Gunnar Ternhag på Föreningen Heimdal.

Gunnar Ternhag är svensk musikforskare, professor i ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna samt professor i musikvetenskap vid Stockholms universitet.

Han kommer hålla ett intressant föredrag under rubriken ”Jojksamlaren Karl Tirén”.

Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga. Föredraget genomförs i samarbete med Medborgarskolan.

Varmt välkomna!

Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/

Kategorier
Okategoriserade

Heimdal uttalar sig i regeringsfrågan

Att Sverige och borgerligheten befinner sig i ett nytt politiskt läge har vid det här laget upprepats av så många politiska analytiker och tyckare att man nästan blivit trött på att höra det. Det förändrar inte att det är sant – den svenska borgerligheten befinner sig efter Alliansens sammanbrott i ett politiskt landskap som verkligen är helt nytt.

Under de senaste åren har Föreningen Heimdal gjort tre inspel på SvD Debatt. Först fördömde vi i skarpa ordalag decemberöverenskommelsen (28/12 2014), sedan krävde vi en mer ansvarsfull invandringspolitik (26/8 2015), och slutligen varnade vi för att Centerpartiets och Liberalernas illojala hållning i regeringsfrågan skulle utplåna Alliansen (12/11 2018). Alla artiklarna var kontroversiella när de publicerades, men tiden gav oss rätt. Vår linje visade sig vara den som resten av högern anslöt sig till, om än med viss fördröjning.

Med detta i backspegeln och med tanke på det nya politiska läget finns all anledning att fråga sig hur högern bör navigera: vilken är den rätta vägen framåt?

Så länge alla riksdagspartier är intresserade av att maximera sitt inflytande kommer det i Sverige att uppstå ett tvåblocksystem. På något sätt måste en högerregering för att kunna tillträda försäkra sig om att inte få 175 riksdagsmandat emot sig. Det var det försöket som misslyckades förra hösten.

Det bästa skulle ha varit om Alliansen hade hållit ihop, och förhandlat sig till parlamentariskt stöd från Sverigedemokraterna. Det hade garanterat borgerligt styre i Sverige i decennier. Inom räckhåll fanns en gradvis men genomgripande omvandling av Sverige i borgerlig riktning, jämförbar med vänsterns ”långa marsch genom institutionerna” efter 1968.

Priset för detta hade varit införandet av en ansvarsfull invandringspolitik. Något som mittenpartierna i vilket fall som helst borde ha förespråkat också helt på egen hand.

Nu blev det inte så. Den samlade vänstern intensifierade sin propaganda, och mittenpartierna föll till föga. Det viktigaste borgerliga samarbetsprojektet i Sveriges historia ligger nu i ruiner. Det är en triumf för svensk socialdemokrati. Vi kan inte annat än imponerat lyfta på hatten för dem som knäckte mittenpartiernas nerver.

Men varje nederlag rymmer också nya möjligheter.

Den enda realistiska vägen framåt är nu ett regeringsunderlag som består av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. En sådan samverkan kommer inte att ha ett lika grundmurat väljarstöd som den före detta Alliansen plus SD. Å andra sidan kommer den att kunna driva en mer utpräglad högerpolitik, när mittenpartierna hakats av och i stället blivit Socialdemokraternas huvudvärk.

Detta är en möjlighet som inte får missas. Dels för att Sverige lider av mycket allvarliga samhällsproblem som ovillkorligen måste hanteras.

Dels för att denna partikonstellation faktiskt är den enskilt bästa chans att driva robust högerpolitik som har uppträtt i modern tid i vårt land.

Därför är det nödvändigt för Moderaterna att handla nu, och förklara att man är beredd att bilda ett regeringsunderlag med KD och SD för att vinna regeringsmakten 2022, oaktat vilka av dessa partier som ska ingå i regeringen.

Svenska folket förtjänar klara besked i denna avgörande fråga. Sverige förtjänar en bättre regering. Utan ett beslutsamt agerande kommer Sverige att under överskådlig tid regeras av Socialdemokraterna.

Detta är de två alternativ som står till buds för Moderaterna, och för Sverige.

Sebastian Holmberg
ordförande Föreningen Heimdal

Länk till debattartikeln från Svenska Dagbladet: https://www.svd.se/enda-vagen-for-m-till-makten–sag-ja-till-sd

Kategorier
Okategoriserade

Peter Luthersson: Dante Alighieri & Arnold Norlind: De Monarchia

Torsdagen den 7 november 19:30 talar Peter Luthersson på Föreningen Heimdal.

Peter Luthersson är litteraturvetare, litteraturkritiker och förläggare, tidigare VD för Bokförlaget Atlantis, och verksam vid Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Han är hedersledamot i Föreningen Heimdal.

Peter Luthersson kommer hålla ett intressant föredrag under rubriken ”Dante Alighieri och Arnold Norlind: De Monarchia”.

Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga. Föredraget genomförs i samarbete med Medborgarskolan.

Varmt välkomna!

Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/

Kategorier
Fest

Gustav II Adolf-fika på Föreningen Heimdal

Den 6 november firas Gustav Adolfsdagen, som är särskilt uppmärksammad i Göteborg och Uppsala. I den förstnämnda staden firar man primärt att den grundades av konungen år 1621, medan man i lärdomsstaden hedrar minnet av den gustavianska donationen. Den bestod av hundratals gårdar, två kvarnar, en såg, och räddade universitetet från finansiell ruin.

För att visa uppskattning för konungens generositet håller Föreningen Heimdal varje år en enkel fika med Gustav Adolfsbakelser, innan gästerna i samlad trupp går till obelisken i Odinslund där Allmänna Sången framträder. Fika serveras från 16:00 och vid 18:30 beger vi oss samlat till Odinslund.

Kategorier
Torsdagstalare

Anders Kaliff: Indoeuropeiska rötter till fornnordisk religion

Torsdagen den 31 oktober 19:30 talar Anders Kaliff på Föreningen Heimdal.

Anders Kaliff är professor i arkeologi vid Uppsala universitet, och är aktuell med den nya boken ”Källan på botten av tidens brunn”, som handlar om hur modern DNA-teknik kan användas för att analysera indoeuropéernas folkvandringar.

Han kommer hålla ett intressant föredrag under rubriken Indoeuropeiska rötter till fornnordisk religion”.

Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga. Föredraget genomförs i samarbete med Medborgarskolan.

Varmt välkomna!

Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/

Kategorier
Okategoriserade

Heimdals bokcirkel: Tage Lindbom

I början av femtiotalet började dock Lindbom omvärdera socialdemokratin. Han blev allt mer kritisk till inte bara socialismen, utan också liberalismen som han ansåg delade en destruktiv materialism. Lindbom ansåg att människor behöver söka sig tillbaka till en förmodern konception om religionens plats i samhället. Han kom att bli den mest profilerade försvararen av traditionalistisk konservatism i Sverige.

Tage Lindbom var från 1938 till 1965 chef för arbetarrörelsens arkiv. Han skrev böcker om socialdemokratins historia och såg till att arkivet samlade till sig ett av Europas största samlingar av socialistisk litteratur.

I början av femtiotalet började dock Lindbom omvärdera socialdemokratin. Han blev allt mer kritisk till inte bara socialismen, utan också liberalismen som han ansåg delade en destruktiv materialism. Lindbom ansåg att människor behöver söka sig tillbaka till en förmodern konception om religionens plats i samhället. Han kom att bli den mest profilerade försvararen av traditionalistisk konservatism i Sverige.

Tage Lindbom var under andra hälften av 1900-talet ett intellekt utan motstycke i svensk offentlighet. När Socialdemokratin och senare nyliberalismen allt mer dominerade var Lindbom en av få som höll konservatismen levande.

Boken vi kommer läsa är Lindboms uppgörelse den socialdemokrati han länge varit en del av. Den är bara början av hans långa och profilerade författarskap om konservativa och teologiska ämnen men i efterhand kvarstår den som en av de viktigaste han har producerat.

Vi kommer läsa
* Sancho Panzas väderkvarnar (146 sidor)

Boken kan hämtas i pdf-form här:
https://drive.google.com/file/d/0B4Dk9u006ssCU3JFQ1gxclNhSGsyS0pEUW9xUEROTTE3WkVJ/view?usp=sharing

Bokcirkeln leds av Pontus Westerholm

Varmt välkomna!

Kategorier
Torsdagstalare

Mats Persson: Varför antiken? Argument för och emot antikstudiet

Torsdagen den 17 oktober 19:30 talar Mats Persson på Föreningen Heimdal.
 
Mats Persson är docent i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.
 
Han kommer hålla ett spännande föredrag under rubriken ”Varför antiken? Argument för och emot antikstudiet”
 
Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga. Föredraget genomförs i samarbete med Medborgarskolan.
 
Varmt välkomna!
 
Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/