Kategorier
Torsdagstalare

Tomas Lindbom – ”I oakt med tidsandan”

Torsdag 28 oktober talar Tomas Lindbom på Föreningen Heimdal om: ”I otakt med tidsandan”.

Tomas Lindbom är en självutnämnd frankofil, författare och expert på fransk kultur och politik. Han har skrivit boken ”Slaget om Frankrike” som redogör bakgrunden till varför Emmanuel Macron gick som segrare i presidentvalet över Marine Le Pen. Han driver även bloggen ”Lindbom på franska” där han delar sina tankar, åsikter och expertkunskap åt allmänheten.

Inträdet är gratis för föreningens medlemmar, men kostar 40 kronor för övriga.

Varmt välkomna!

Kategorier
Torsdagstalare

Emanuel Ötengren – Efter Alliansen

Torsdag 21 oktober gästar politikern och opinionsbildaren Emanuel Ötengren, som skall tala om sitt bidrag i antologin: ”Efter Alliansen: om en ny borgerlig syn på svensk identitet och Sveriges roll i världen.”

Emanuel Örtengren är tillförordnad chef för tankesmedjan Frivärld. Han kommer närmast från den marknadsliberala tankesmedjan Timbro, där han har varit programansvarig för välfärdsfrågor och tidigare drev EU-projektet ”Ett frihetligt Europa”.

Emanuel har en examen i samhällsvetenskap från Sciences Po Paris och har varit Visiting Fellow på tankesmedjan Center for Transatlantic Relations i Washington, DC. Han var redaktör för antologin Efter Alliansen: Idéer för en ny borgerlighet (Timbro Förlag, 2021).

På grund av köksrenoveringen kommer inte fika att serveras. Men efter föredraget kommer det finns möjlighet att ställa frågor till talarna.

Inträdet är gratis för föreningens medlemmar, men kostar 20 kronor för övriga.

För mer information om hur man kan teckna medlemskap, se vår hemsida!

Varmt välkomna!

Kategorier
Torsdagstalare

Anders Johnson – ”Besvärliga människor”

Torsdag 14 oktober gästar den svenske författaren, skribenten och politikern Anders Johnson. Hans författarskap är huvudsakligen inriktad på den ekonomiska och politiska sfären i Sverige. Han har producerat och medverkat i över 150 böcker, och har även producerat två välmottagna storverk: ”Fånga platsen – Guide till Sveriges företagsamma historia” och är aktuell med den andra: ”Besvärliga människor : Svenska entreprenörer under 400 år”, vilket han även ska tala om på Föreningen Heimdal om.

 Det kommer även finnas möjlighet att köpa boken på plats i lokalen. Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talarna. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar, men kostar 20 kronor för övriga.

 För mer information om hur man kan teckna medlemskap, se vår hemsida!Varmt välkomna!Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare; hela vårens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida

Kategorier
Torsdagstalare

Emil Uddhammar – ”I konservatismernas tid”

Torsdag 30 september talar den f.d. Heimdalordföranden (1981-1982) och professor emeritus i Statsvetenskap vid Linnéuniversitetet Emil Uddhammar på Föreningen Heimdal om sitt bidrag i den nysläppta antologin: ”I konservatismernas tid”.
Nu återgår föreningen till fysiska evenemang! Men om omständigheterna tillåter kommer det att även finnas möjlighet att deltaga via direktsändning för de som inte kan närvara på plats.
Mer information följer senare.
Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talarna. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar, men kostar 20 kronor för övriga. För mer information om hur man kan teckna medlemskap, se vår hemsida!
Varmt välkomna!
För att se mer information om talet se vår Facebook-sida!
Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare; hela vårens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida
Kategorier
Torsdagstalare

Jakob Andersson – ”Monarki, ett hållbart statsskick från den forna Främre Orientens lertavlor”

Obs! Nätevenemang.
Mer information går att finna på vår facebook-sida, där talet kommer även att hållas via Facebook-live.
Obs! Omslagsbild kommer.
Torsdag 20 maj talar Jakob Andersson, universitetslektor i assyriologi vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala Universitet, om: ”Monarki, ett hållbart statsskick från den forna Främre Orientens lertavlor”.
Jakob Anderssons forskning fokuserar på socio-ekonomiska, religiösa och kulturella aspekter av livet i forna Främre Orienten samt områdets idéhistoria. Hans huvudsakliga fokus ligger i sumeriska och akkadiska kilskriftstexter, främst på lertavlor från 3:e årtusendet fvt samt på kombinationen av språkligt och arkeologiskt material. Kilskriftskulturerna i forna Främre Orienten täcker en period av ungefär 3300 år; vilket i runda tal motsvarar 60 procent av nedskriven mänsklig historia.
Jakob Andersson blev FD 2012 på ett doktorsarbete om sumeriska och akkadiska personnamn under tiden 2800–2200 fvt. Sedan 2006 har han undervisat kurser i akkadiska och sumeriska på grundnivå och fortsättningsnivå; liksom kurser i den forna Främre Orientens äldre kulturers politiska och kulturella historia. Undervisningen i historia och religion har regelbundet kombinerats med studier av forntida texter vilka kastar ljus över specifika fenomen. Vissa kurser undervisas via internet eller kombineras med internetresurser. Internetkurser och distanspedagogik intresserar han i synnerlig grad. Våren 2014 tillträdde jag min tjänst som universitetslektor i Assyriologi.
Det kommer även finnas möjlighet till att ställa frågor via chattfunktionen under talet, som kommer besvaras under frågestunden efter talet.
(Föreningen Heimdal reserverar sig rätten att välja och vraka bland de ställda frågorna).
Varmt välkommna!
Kategorier
Torsdagstalare

Mathias Persson – ”Det villrådiga samhället: kungliga vetenskapsakademins politiska och ekonomiska ideologi, 1739 – 1792”

OBS: NÄTEVENEMANG!

Mer information går att finna på vår facebook-sida, där även talet kommer hållas.

Torsdag 18 mars talar Mathias Persson, om sin bok: ”Det villrådiga samhället: Kungliga Vetenskapsakademiens politiska och ekonomiska ideologi, 1739-1792”. Mathias Persson är filosofie doktor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet och har ägnat sig åt olika aspekter av det svenska 1700-talet, främst transnationellt idéutbyte och föreställningar om “det andra”.

Varmt välkomna!

Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare.

Kategorier
Torsdagstalare

Catta Neuding: Varför bry sig om bildning?

Torsdagen 1 oktober 19.30 talar Catta Neuding från Axess på Föreningen Heimdal.

Före och efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talarna. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga.

Varmt välkomna!

Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida: http://heimdal.nu/

Föredragen genomförs i samarbete med Medborgarskolan

Kategorier
Torsdagstalare

Oikos — Sveriges första konservativa tankesmedja

Torsdagen 24 september 19.30 talar Arvid Hallén på Föreningen Heimdal.

Arvid Hallén är förtroenderåd i tankesmedjan Oikos, skribent och tidigare ordförande för Heimdal.

Föredraget kommer att handla om den nystartade konservativa tankesmedjan Oikos.

Före och efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga.

Varmt välkomna!

Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida: http://heimdal.nu/

Föredragen genomförs i samarbete med Medborgarskolan.

Kategorier
Torsdagstalare

Anna-Karin Wyndhamn & Ivar Arpi: Genusdoktrinen

Torsdagen den 17 september talar Wyndhamn & Arpi på Föreningen Heimdal.
Ivar Arpi är ledarskribent hos svenska dagbladet och flitig debattör, han har innan genusdoktrinen gett ut en bok, ’Så blev vi alla rasister’ (2018), tillsammans med Adam Adam Cwejman. Hans nuvarande fokus är genus och feminism och hur denna doktrin har infiltrerat de svenska institutionerna, speciellt lärosätena.
Anna-Karin Wyndhamn är författare, debattör, pedagog och programledare. Hon är verksam vid Göteborgs universitet, och disputerade år 2013 i pedagogiskt arbete med en avhandling om värdeöverföring och kritiskt tänkande. Wyndhamn har i nästan tjugo års tid arbetat med jämställdhet och genus i både skola och akademi.
Deras föredrag kommer att handla om deras nya bok: ’Genusdoktrinen’.
Före och efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga.
Varmt välkomna!

(Föredraget genomförs i samarbete med Medborgarskolan)

 

Kategorier
Torsdagstalare

Horace Engdahl: Drottning Kristina, vidunder och vishetslärare

Torsdagen den 10 september 19:30 talar Horace Engdahl på Föreningen Heimdal.

Horace Engdahl är författare, litteraturkritiker och sedan 1997 ledamot i den Svenska Akademin. Han var med och skapade den nydanade kulturskriften ”Kris” på 70-talet, vilket kom att påverka det intellektuella och litterära klimatet i Sverige. Han disputerade på 80-talet med den, då, kontroversiella avhandlingen ”Den romantiska texten”. Detta berodde på dess teoretiska ståndpunkter samt dess essäistiska stil. Denna text kom att leda till en omtolkning av den svenska romantiken. Efter detta var han aktiv i kulturlivet med essäer, översättningar, artiklar, redaktörskap och arbete på TV.

Hans föredrag kommer handla om den den väldigt kontroversiella drottning Kristina.

Före och efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga.

Föredraget genomförs i samarbete med Medborgarskolan.

Varmt välkomna!

Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/