Höstterminen har dragit igång och det är dags för Föreningen Heimdals bokcirkel att göra detsamma!

Vi kommer börja i kronologisk ordning och därför kommer vi att läsa ett utdrag ur “Staten”, med fokus på det fascinerande begreppet ”grottliknelsen”.

Datum: 4 oktober
Tid: 19.00
Plats: S:t Larsgatan 10 (föreningens lokal)

”Staten” har haft en omätlig betydelse för Västerlandets tänkande. I “Staten” diskuterar Platon genom sitt språkrör Sokrates och framställer synen på det ideala samhället samt människans rättrådighet. Men det är just ”grottliknelsen” som sticker ut som en av de mest tankeväckande delarna eftersom den påminner oss om vikten av att ifrågasätta vår verklighetsuppfattning.Under vår bokcirkel kommer vi alltså fokusera på ”grottliknelsen” och bland annat diskutera varför/om begreppet fortfarande är relevant i dagens samhälle samt hur det kan ge insikter om vår uppfattning av omvärlden, kunskap, sanning och verklighet? Vidare kommer vi samtala om Platons idéer och dess implikationer för vår egen tid. Genom att fördjupa oss i Platons verk kring “grottliknelsen” hoppas vi på en givande och tankeväckande diskussion.

Vi kommer läsa:
* Platon: Staten – Skrifter. Bok 3, i svensk översättning med förord och noter, av Jan Stolpe (Lund: Atlantis, 2003), s.293-330 (“Grottliknelsen” i Staten (bok 7) 37 sidor)

Bokkapitlet kan läsas i pdf-form här: https://drive.google.com/file/d/1lSqBZwC0VRXVE5DHhMG1ABljxH8-OGii/view?fbclid=IwAR2I9WhLhsBrVgEt7jDC5jjkrcvRYp0wr9TqGCdu9m1ppR1IDhq2-89YhMs

Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla! Det kommer finnas fika till försäljning. Ledare för bokcirkeln är Henric Colliander, föreningens politiska sekreterare.

Varmt välkomna! 

Categories:

Tags:

Comments are closed