Under hösten läste vi en av Roger Scrutons senare böcker om den konservativa traditionen. Istället för att gå på gamla stigar väljer vi därför att fokusera på en central idé i hans tänkande, begreppsparet oikofobi och oikofili. Med ’oikos’ och dess böjningar har Scruton satte fingret på en central idé inom den konservativa traditionen, vår relation till hemmet, hembygd och kulturen.

I sin bok ”How to Think Seriously About the Planet” (2012) diskuterar Roger Scruton hur konservativ politisk filosofi behandlar miljöfrågan. I kapitlet som kommer läsas sätter Scruton in oikos-begreppen i den kulturkonservativa idétraditionen och behandlar hur tendenserna till att förneka behovet av kultur och hembygd (oikofobi) har präglat vår politiska samtid.

Utöver Scruton kommer vi även att läsa en kortare essä av Martin Heidegger, Building Dwelling Thinking, där han resonerar kring människans anknytning till sin livsvärld. Denna essä behandlar en liknande idé som Scrutons text och som bakgrund och jämförelse kan den vara av värde.

Texterna handlar om människans relation till sin fysiska och kulturella omgivning. I förlängningen har detta implikationer för hur politiken kan överbrygga modernitetens problemfyllda relationer till naturen och kulturen.Föredraget genomförs i samarbete med Medborgarskolan.

Plats: S:t Larsgatan 10. 753 11 Uppsala

Tid: Onsdag 12 februari, 19:30-22:30

Vi kommer läsa:
* Roger Scruton, Heimat and Habitat, ur ”How to Think Seriously About the Planet” (44 sidor)
* Martin Heidegger, Building Dwelling Thinking, ur ”Poetry, Language, Thought” (10 sidor)

Bokkapitlet kan hämtas i pdf-form här:
https://drive.google.com/file/d/17_k_KUf3nbMyWTYr8JMSCbbtN8lGqvDx/view?usp=sharing

Heideggers essä kan hämtas i pdf-form här:
https://drive.google.com/file/d/1iWRi-8uphtouy4BC9k3QhQcQZP3cMoFM/view?usp=sharing

Bokcirkeln leds av Pontus Westerholm

Categories:

Tags:

Comments are closed