Torsdagen den 10 september 19:30 talar Horace Engdahl på Föreningen Heimdal.

Horace Engdahl är författare, litteraturkritiker och sedan 1997 ledamot i den Svenska Akademin. Han var med och skapade den nydanade kulturskriften ”Kris” på 70-talet, vilket kom att påverka det intellektuella och litterära klimatet i Sverige. Han disputerade på 80-talet med den, då, kontroversiella avhandlingen ”Den romantiska texten”. Detta berodde på dess teoretiska ståndpunkter samt dess essäistiska stil. Denna text kom att leda till en omtolkning av den svenska romantiken. Efter detta var han aktiv i kulturlivet med essäer, översättningar, artiklar, redaktörskap och arbete på TV.

Hans föredrag kommer handla om den den väldigt kontroversiella drottning Kristina.

Före och efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga.

Föredraget genomförs i samarbete med Medborgarskolan.

Varmt välkomna!

Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/

Categories:

Tags:

Comments are closed