På torsdag den 13 mars gästas föreningen av Karl-Olov Arnstberg som kommer att tala under rubriken ”Svenskhet ur ett etnologiskt perspektiv”. Arnstberg är professor emeritus i etnologi vid Stockholms universitet, författare och debattör. Föredraget kommer att hållas kl. 19.30 på föreningslokalen, S:t Larsgatan 10, och efter föredraget […]