Terminens första talare är Stefan Mikaelsson, talman i  Sametinget. Torsdag 21 januari startar vi för terminen och låter talmannen i Sametinget tala kring samernas aktuella politiska frågor. Stefan Mikaelsson tillhör partiet Min Geaidnu (Vår väg) och leder som talman arbetet i tingets plenum. Hjärtefrågorna är samernas […]