Torsdag 4 februari talar Dan Korn på Föreningen Heimdal. Dan Korn är folklivsforskare, författare, fotograf och rabbin. För tilfället är han bosatt i Storbritannien och är ansedd som en föredömlig konservativ tänkare. Han kommer att tala om vår samtid under rubriken ”Svensk självkännedom”. Inträde är gratis […]