Torsdagen den 24. november talar Michelle Grönlund på Föreningen Heimdal. Grönlund har under fyra år arbetat på stadsarkitektkontoret i Mariehamn, där hon haft i uppdrag att dokumentera all gammal bebyggelse i staden. Detta har inneburit fotografering av kulturmärkta hus, invertering av vad som utmärker dessa hus […]