Torsdagen den 8. december talar Dr. Ann Lindberg på Föreningen Heimdal. Dr. Lindberg är statsepizootolog vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala. Hennes huvudsakliga forskningsområden berör zoonos, vilket är en kategori av sjukdomar som kan spridas från djur till människor. Denna torsdag kommer Dr. Lindberg tala under […]