Daniel Persson är politisk redaktör och affärsutvecklare på Svenska Nyhetsbyrån. Utöver detta leder han tillsammans med Per Selstam SNB:S skribentskola, som ämnar utbilda unga ledar-, kultur- och frilansskribenter. Persson har även tidigare varit ledarskribent på Svenska Dagbladet och Borås Tidning, och har studerat juridik vid Uppsala […]