Torsdagen den 27 april talar Finn Bengtsson på Föreningen Heimdal. Bengtsson är Moderat Riksdagsledamot ifrån Östergötlands valkrets och aktiv i socialförsäkringsutskottet och socialutskottet. Han är dessutom överläkare och professor i klinisk farmakologi. Bengtsson kommer att tala under parollen ”Internkulturen i Moderaterna”. Inträde är gratis för föreningens […]