17/1 – Fredrik Haage – “Sverige till 2020 – höger eller vänster om?” 24/1 – Fredrik Leijerstam – “Elbils(r)evolutionen – både miljöpolitik och säkerhetspolitik.” 31/1 – Paula Bieler – “Förutsättningar för ett svenskt konservativt block.” 7/2 – Thomas Gür – “Varför svensk borgerlighet varit så usel […]