Torsdagen den 28 mars 19:30 talar Axel Östling på Föreningen Heimdal. Axel har en kandidatexamen i filosofi från London, där han även studerat lite teologi och klassisk grekiska. Våren 2016 tilldelades han Uppsalas äldsta stipendium för studier i statskunskap, och anförandet baserar han på en essä […]