Torsdagen den 19 september kl 19:30 talar Martin Hofverberg på Föreningen Heimdal.   En stark urbanisering, tilltagande bostadsbrist, anonyma kapitalplacerare som köper upp allmännyttan och en ökad ojämlikhet i befolkningen är alla försvårande omständigheter för den korporativistiska svenska modellen på hyresmarknaden. Dagens bostadspolitik, ett resultat av […]