Till minne av nationalskalden Carl Michael Bellman anordnar Föreningen Heimdal ett brännvinsbord. Detta på Bellmans dödsdag 11 februari. Pris: 100 kronorTillsammans kommer vi att sjunga och dricka i Bellmans ära! Välkomna! Plats: Föreningslokalen (Grottan) Tid: 18.00