Torsdagen den 5 mars 19:30 talar Alexander Engström på Föreningen Heimdal.
 
Alexander Engström är sedan 2019 doktor i historia, och har en särskild expertis inom fältet tidigmodern historia. Han har studerat hur kulturella och sociala mekanismer användes för att gestalta adlighet och sociala hierarkier i det tidigmoderna samhället.
 
Han kommer att hålla ett intressant föredrag med rubriken ”Adlig begravningskultur i Sverige 1630-1680”, vilket också är namnet på avhandlingen han disputerade med.
 
Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga. Föredraget genomförs i samarbete med Medborgarskolan.
 
Varmt välkomna!
 
Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/

Categories:

Tags:

Comments are closed