Torsdagen den 5 mars 19:30 talar Alexander Engström på Föreningen Heimdal.   Alexander Engström är sedan 2019 doktor i historia, och har en särskild expertis inom fältet tidigmodern historia. Han har studerat hur kulturella och sociala mekanismer användes för att gestalta adlighet och sociala hierarkier i […]