biskopenPå torsdag den 20 november kommer Anders Arborelius, karmelitmunk och biskop i katolska kyrkan, till Föreningen Heimdal. Arborelius kommer att tala under rubriken ”Katolska kyrkan i Sverige av idag – 850 år efteråt.
Föerdraget äger rum i föreningslokalen på S:t Larsgatan 10 med start 19.30. Föredraget kostar 20 kr för icke-medlemmar. Under pausen kommer fika att finnas till försäljning och därefter ges möjlighet att ställa frågor till biskopen.
Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed