Torsdagen den 5:e april kommer Fredrik Sixtensson att tala på Föreningen Heimdal om ämnet ”Historisk språkforskning – och språkforskning som historieforskning”.
Fredrik Sixtensson har hunnit vara Förste kurator på Smålands nation, Curator Curatorum samt ordförande för Föreningen Heimdal under vårterminen det 125:e verksamhetsåret, och doktorerar för närvarande i grekiska.
Kvällens ämne rör rekonstruktion av utdöda språk, hur denna rekonstruktion fungerar och hur efterforskningar kring döda språk kan fylla luckor som lämnas av arkeologi och historia.
Ärtsoppa kommer att serveras inför föredraget med start 18:30. Efter föredraget kommer det att finnas fika till försäljning, och därefter kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till talaren.
Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kr kontant för övriga.
Föreningen anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare.
Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed