FÖRENINGEN HEIMDALS GUNNAR HECKSCHER-STIPENDIUM 126:E VERKSAMHETSÅRET TILLDELAS HÅKAN BOSTRÖM, KOLUMINST PÅ GÖTEBORGS-POSTEN.
Styrelsens motivering lyder:
”Håkan Boström har genom sitt verk som skribent på Göteborgs-Postens ledarsidor varit tongivande i samhällsdebatten, och verkat i en anda av och för ett öppet och fritt diskussionsklimat. Genom att ha främjat ett friare och högre diskussionsklimat i och med delaktigheten i att utmana den s. k. åsiktskorridoren, har den reformvänliga borgerligheten fått en ny och välbehövlig röst i samhällsdebatten. Håkans gärning som skribent på Göteborgs-Posten har vidare medverkat till att bevisa hans vassa penna och skarpa analysförmåga, som har givit ett välbehövligt djup i den samtida politiska debatten.
Därför anser Föreningen Heimdals styrelse att Håkan Boström skall erhålla Gunnar Heckschers stipendium för reformvänlig konservatism.”
Stipendiet delas traditionsenligt ut på Föreningen Heimdals Midvinterblot, 18/2 2017.

Categories:

Tags:

Comments are closed