Studentföreningen Heimdal i öppet brev:
 
Borgerligt fribrev till Löfven riskerar alliansens framtid
 
Den svenska borgerligheten befinner sig i ett kristillstånd. Genom den så kallade decemberöverenskommelsen har man frånsagt sig möjligheterna att bedriva oppositionspolitik utan istället accepterat en ordning där man agerar stödpartier åt de rödgröna i de avgörande budgetfrågorna. Denna situation innebär att regeringen Löfven fått fria händer att driva igenom vänstervridning av Sverige mot väljarnas vilja. En situation som förvärras av att överenskommelsen indirekt gett Vänsterpartiet ett avgörande inflytande över Sveriges framtid. Det är ett svek av historiska mått mot de ideal som burit upp Alliansen. Politik är inte ett spel. Den politik som de rödgröna flaggat för kommer allvarligt skada svensk ekonomi och försämra Sveriges position i världen. Människor kommer drabbas hårt och på riktigt. Vilken rätt har borgerligheten att svika de människor man lovade att vara en röst för under valrörelsen? Vilket Sverige får vi år 2024 när borgerligheten väljer att vingklippa sig själv år 2014? Vi är många som är upprörda inom de borgerliga partierna. Kommunpolitiker, ideellt engagerade medlemmar och vanliga väljare har inte fått komma till tals. SIFO:s opinionsundersökning visar att enbart 47% av väljarna uppfattar överenskommelsen som demokratisk. Vi förstår varför många tvivlar på överenskommelsens legitimitet. Det är beklagligt att Alliansen är med och skapar en uppgörelse som minskar förtroendet för det svenska demokratiska systemet. Det kan visa sig vara ett ödesdigert misstag i framtiden.
Vårt styrelseskick grundar sig i att det ska finnas folkligt stöd för den politik som förs. Denna princip upprätthålls inte av att en historiskt svag minoritetsregering får carte blanche att styra Sverige utan en väsentlig opposition. Det strider mot grundlagens anda och är ett avsteg från demokratiska grundvärden. Det finns dock ännu tid att vända om och fullfölja grundlagens intentioner om hur Sverige ska styras:

  1. Riv upp decemberöverenskommelsen.
  2. Fäll regeringen i en misstroendevotering.
  3. Be talmannen om få bilda en regering med den framröstade alliansbudgeten som grund.
  4. Försvara budgeten.
  5. Om nödvändigt bör man förbereda för extra val.

 
Ett extra val är ingenting att frukta, tvärtom var 70% av väljarna positivt inställda till ett sådant. Väljarna förstod således bättre än partierna att vid en låsning i riksdagen är det deras roll att ge vidare instruktioner, inte partiernas roll att runda våra fundamentala lagar.
Decemberöverenskommelsen är fel på punkt efter punkt. Alliansen väljare har rätt att förvänta sig att deras riksdagsledamöter strävar efter att realisera den politik de lovat att stå för. Vi förtjänar alla en riksdag som värnar våra grundlagar och vår demokrati. Med vänlig hälsning, Christoffer Orméus, Föreningen Heimdal, ordförande 124:e verksamhetsåret

Categories:

Tags:

Comments are closed