”Riksdagens Konstitutionsutskott, Statsråden och Regeringsärendena” – Marta Obminska

2018-01-29 15:36 av Föreningen Heimdal

Torsdagen den 1:a februari kommer Marta Obminska (M) att tala på Föreningen Heimdal om ämnet ”Riksdagens Konstitutionsutskott, Statsråden och Regeringsärendena”. Marta Obminska är alumn på Uppsala Universitet och har varit skattmästare, organisationssekreterare samt suttit i ledningsgruppen hos föreningen under det 110-111:e verksamhetsåret. Idag är hon ledamot i Riksdagen och i Konstitutionsutskottet för Moderaterna. Hon kommer att tala om Konstitutionsutskottets arbete med granskningen av statsrådens tjänsteutövning och handläggningen av regeringsärendena. Ärtsoppa kommer att serveras innan föredraget med start 18:30. Efter föredraget kommer det att finnas fika till försäljning, och därefter kommer det finnas möjlighet att ställa frågor. Inträde är gratis för […]

Svaren som inte kom med

2018-01-23 00:00 av Föreningen Heimdal

Nyligen publicerades ett reportage om föreningen Heimdal på Svenska Dagbladets kultursidor. Reportaget ger en vinklad och snedvriden bild av föreningens verksamhet, och av vad föreningens centrala medlemmar tycker i aktuella frågor. Tidningen ställde frågor till Heimdals ordförande, vilka besvarades utförligt. De svar som tidningens representant fick strider mot den bild av föreningen som tidningen verkar vilja sätta. Kanske var det därför som de inte togs med i reportaget. För att tydliggöra ordförandens uppfattning i frågorna och ge en korrekt bild av föreningen Heimdal, publiceras nedan frågorna och svaren, oavkortat. ************************************************************************************************** Fråga: Du sa något intressant där, när jag var på […]

”Så sänker vi skatten i Uppsala” – Fredrik Ahlstedt

2018-01-22 18:45 av Föreningen Heimdal

Torsdagen den 25:e januari kommer Fredrik Ahlstedt att tala på Föreningen Heimdal om ämnet ”Så Sänker Vi Skatten i Uppsala”. Fredrik Ahlstedt innehar en mängd uppdrag för Moderaterna, främst vice ordförande för Uppsala kommunstyrelse och ledamot i kommunfullmäktige. Uppsala står idag inför en mängd problem ifråga om kommunens finanser, organiserad brottslighet, otrygghet, avstannad integration samt försvagad privat och kommunal välfärd. För att åtgärda dessa problem förespråkar Moderaterna  en sund budget med nyckelsatsningar inom jobb, arbete och integration som även skulle möjliggöra en skattesänkning. Hur denna skattesänkning skulle genomföras kommer Fredrik Ahlstedt att förklara under kvällen. Ärtsoppa kommer att serveras innan […]

Ridinstitutionen vid Uppsala Universitet och Ridstipendierna – Marianne Andersson

2018-01-15 15:50 av Föreningen Heimdal

Torsdagen den 18:e januari kommer Marianne Andersson att tala på Föreningen Heimdal under rubriken ”Ridinstitutionen vid Uppsala Universitet och Ridstipendierna”. Marianne Andersson är chefsjurist på UU Innovation och Inspector Equites vid Uppsala universitet. Ridning har funnits vid Uppsala universitet sedan 1663, vilket gör det till den näst äldsta organiserade ridundervisningen efter den Spanska Ridskolan i Wien. Idag drivs undervisning och aktiviteter vid Uppsala Akademistall i Kvarnbo, en bit väster om Uppsala. Det delas även ut stipendier till studenter som utmärker sig som skickliga ryttare. Efter föredraget kommer det att finnas fika till försäljning, och därefter kommer det finnas möjlighet att […]

Svensk mångfaldspolitik- Göran Adamsson

2018-01-04 15:48 av Föreningen Heimdal

Torsdagen den 11:e januari kommer Göran Adamson att tala på Föreningen Heimdal under rubriken ”Svensk Mångfaldspolitik”. Göran Adamson arbetar som lektor Avdelningen för socialpedagogik och sociologi på Högskolan Väst i Trollhättan. År 2014 gav han ut boken ”Svensk Mångfaldspolitik – En kritik från vänster”. Boken kritiserar mångfaldspolitik i stort som oförenligt med en verkligt progressiv politik, men fokuserar främst på den akademiska sfären. Särskild diskuteras de konsekvenser som den statliga utredningen ”Mångfald i Högskolan” från år 2000 gav. Där förespråkades en implementering av handlingsplaner för att lärosätena skulle spegla vad man ansåg vara det mångkulturella Sverige, men som har anklagats […]

Föreningen Heimdals 50:e midvinterblot

2017-11-28 23:45 av Föreningen Heimdal

Ärade Heimdaliter Det är med stor glädje vi vill tillkännage att Föreningen Heimdals midvinterblot år 2018 kommer att äga rum den 17. februari på Stockholms Nation. Detta blir den 50:e sedan dess tillkomst 1968. Det året hade Uppsalas nationer bestämt att ställa in sina baler, då frack och orden med mera ansågs otidsenliga. Lyckosamt nog har den uppsaliensiska balen överlevt, och nu kan Heimdals midvinterblot sållas till den äldsta skaran kontinuerliga baler i lärdomsstaden. Anmälan sker genom inbetalning till Föreningens bankgiro 739-2723 SEB samt mejl till heimdalblot@yahoo.com . I mejlet nämns för och efternamn, allergier, dryck (öl/cider) samt eventuellt sällskap. […]

Stig-Björn Ljunggren – Var går gränsen för vad som får sägas? Diskussion i ängslighetens, den politiska korrekthetens och huvudkrympningens tidevarv

2017-11-22 23:41 av Föreningen Heimdal

Torsdagen den 7. december talar Stig-Björn Ljunggren på Föreningen Heimdal. ”Var går gränsen för vad som får sägas? Diskussion i ängslighetens, den politiska korrekthetens och huvudkrympningens tidevarv” Ljunggren är statsvetare, krönikör och samhällsdebattör som förekommer flitigt i media. Han disputerade 1992 med en avhandling om Moderata Samlingspartiets historia. Han har utöver detta författat flera böcker, bland annat om Jarl Hjalmarson och Fredrik Reinfeldt. Med särskild anledning av den aktuelle debatten om akademisk frihet, som har berört allting ifrån litteraturlistor på enstaka kurser till talarinbjudningar hos akademiska föreningar vid universitet runt om i landet, bjuder Stig-Björn Ljunggren och Föreningen Heimdal in allmänheten […]

Om hedersvåld i Sverige – Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) LÖRDAGSFÖREDRAG!

2017-11-22 23:38 av Föreningen Heimdal

OBS LÖRDAGSFÖREDRAG! Lördagen den 2:a december talar Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime på Föreningen Heimdal. Riksoganisationen GAPF är en förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck och grundades 2001. Föreningens namn kommer från Pela Atroshi och Fadime Sahindal, vilka var offer i två mycket uppmärksammade fall av hedersmord i början av 2000-talet. GAFP arbetar både med att hjälpa utsatta personer och med kunskapsspridning om hedersvåld, och är idag ett väletablerat kunskapscenter i frågor rörande hedersrelaterat våld och förtryck. GAFP kommer tala under rubriken ”Om hedersvåld i Sverige” Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. […]

Liberalism och äganderätt – Catarina Kärkkäinen

2017-11-22 17:21 av Föreningen Heimdal

Torsdagen den 23:e november talar Catarina Kärkkäinen på Föreningen Heimdal. Kärkkäinen är klassiskt liberal skribent, politices student och vice förbundsordförande i Fria Moderata Studentförbundet. Hon kommer på torsdag att prata om ämnet ”liberalism och äganderätt som lösning på praktiska problem”. Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Föreningen Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Varmt välkomna!

Föreningen Verdandi på Heimdal: Glimtar ur Verdandis historia

2017-11-03 22:31 av Föreningen Heimdal

Torsdagen den 16. november talar Föreningen Verdandis ordförande Andreas Murray på Föreningen Heimdal. Föreningen Verdandi är en anrik studentförening som stiftades redan 1882 i Uppsala. Verdandi hade som främsta syfte att fånga upp och ge utlopp åt de starka radikala strömningarna som svepte genom Sverige, och då särskilt hos studenterna i uppsala. Detta var en tid av stor samhällsomdaning och den radikala föreningen Verdandi stod tidigt i debattens centrum när de 1887 gav sig in i den kontroversiella sedlighetsdebatten, där huvudfrågeställningarna behandlade sexuella relationer utanför äktenskapet samt bruket av preventivmedel. Man kan lungt konstatera att föreningen lyckades kanalisera den liberala […]