Stefan Olsson talar på Föreningen Heimdal

2017-01-29 17:50 av Sebastian Holmberg

Torsdagen den 2. februari talar Stefan Olsson på Föreningen Heimdal. Olsson är regionråd i opposition i Region Uppsala, krönikör i Norrköpings tidningar och Nya Wermland-Tidningen, Fil.Dr i statsvetenskap och frilanskribent. Hans artiklar berör ofta frågor rörande sjukvårdspolitik, försvars- och säkerhetspolitik, islamistisk extremism och migrationsfrågor, men han ger även ut större verk, som den 2011 utkommna ”Handbok i Konservatism”. Detta föredrag, som går under parollen ”Vilseledning: Ukrainakriget i svenska medier” kommer dock att behandla Olssons senast utkommna bok av samma titel, som redogör för Rysslands hybridkrigföring genom desinformaton. Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer […]

Om Trumps väljarbas – Av Fredrik Sixtensson

2017-01-21 14:07 av Sebastian Holmberg

Det har både före, under och efter valet i USA publicerats en uppsjö analyser av varför valet gick som det gick. Ofta faller analysen in i något som analytikern är ideologiskt predisponerad att tycka: många vänstertyckare tycks mena att valet visar att amerikanerna är mer rasistiska än de trodde, och mitten- och högertyckare har kommit med den snarlika förklaringen att Trump har lyckats mobilisera vita väljare som röstar enligt etniska intressen. Trump har i själva verket lockat färre vita väljare – och fler latinos och svarta – än vad Romney gjorde. Det som fick bägaren att rinna över, det som […]

Chang Frick talar på Föreningen Heimdal

2017-01-19 18:34 av Sebastian Holmberg

Torsdagen den 26. januari talar Chang Frick på Föreningen Heimdal. Frick är journalist på Nyheter idag. Han är en mediaprofil som tidigt började med att använda sociala medier och internet för att konkurera med de etablerade mediaformerna såsom tryck och television. Frick talar under parollen ”Nya medier och deras roll i samtidsdebatten”. Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer att finnas till försäljning i pausen. Föreningen Heimdal anordnar varje torsdag föredrag med intressanta talare. Varmt välkomna!

Seminarium: EU och Sverige efter brexit.

2017-01-19 18:33 av Sebastian Holmberg

Den 4. februari arrangerar Fria Moderata Studentförbundet tillsammans med Föreningen Heimdal ett seminarium om EU och Sverige efter Brexit. Den 23. juni 2016 röstade britterna för att lämna Europeiska Unionen. Nu är frågan vilken väg samarbetet ska ta utan Storbritannien, vad Brexit egentligen innebär och för vår del vad Sveriges roll nu blir i Europa utan landet som beskrivits som vår starkaste allierade i EU. Fria Moderata Studentförbundet och Föreningen Heimdal arrangerar därför tillsammans ett seminarium om EU och Sverige efter Brexit. Denna gång arrangeras seminariet i Uppsala hos Föreningen Heimdal. Jan Å Johansson, Fredrik Erixon och Mark Brolin kommer […]

Håkan Boström tilldelas Gunnar Heckschers-stipendium

2017-01-15 14:53 av Sebastian Holmberg

FÖRENINGEN HEIMDALS GUNNAR HECKSCHER-STIPENDIUM 126:E VERKSAMHETSÅRET TILLDELAS HÅKAN BOSTRÖM, KOLUMINST PÅ GÖTEBORGS-POSTEN. Styrelsens motivering lyder: ”Håkan Boström har genom sitt verk som skribent på Göteborgs-Postens ledarsidor varit tongivande i samhällsdebatten, och verkat i en anda av och för ett öppet och fritt diskussionsklimat. Genom att ha främjat ett friare och högre diskussionsklimat i och med delaktigheten i att utmana den s. k. åsiktskorridoren, har den reformvänliga borgerligheten fått en ny och välbehövlig röst i samhällsdebatten. Håkans gärning som skribent på Göteborgs-Posten har vidare medverkat till att bevisa hans vassa penna och skarpa analysförmåga, som har givit ett välbehövligt djup i […]

Hedersledamot

2017-01-15 14:51 av Sebastian Holmberg

Föreningen har den stora äran att installera Anders Borg, före detta statsråd, som hedersledamot av Föreningen Heimdal vid Midvinterblotet. Styrelsen 126:e verksamhetsåret

Midvinterblotet

2017-01-12 01:04 av Sebastian Holmberg

Vid det här laget är det passande att påminna alla interesserade att slutgiltigt reservera kuvert till Midvinterblotet den 18 februari, det första tillfället på året att åtnjuta bra sällskap, dryck och sång i sann traditionell anda. Sista anmälningsdatum är den 4 februari. Anmälan sker genom inbetalning till Föreningens bankgiro 739-2723 SEB samt mejl till Evelina.Solem@hotmail.com. Priserna är 495 kr för studerande och 595 kr för yrkesarbetande. I mejlet nämns allergier, dryck (öl/cider) samt eventuellt sällskap.

Studiecirkel i konservatism: Hegel

2017-01-09 13:19 av Sebastian Holmberg

Söndagen den 12 februari 14:00 bjuder vi in allmänheten att deltaga i terminens första studiecirkel i konservatism. Den som vill förstå konservatismen kan knappast förbigå G.W.F. Hegel. Också en modern konservativ filosof som Roger Scruton framhäver ofta hans betydelse. Samtidigt kan hans inflytande inte begränsas till konservatismen. Redan strax efter hans död uppstod strider emellan höger- och vänsterhegelianer. Grundvalen för Karl Marx’ lära utgjordes också av en egensinnig Hegeltolkning. Kanske kunde man med fog påstå att allt politisk tänkande efter Hegel i någon mån blivit präglat av denne, också det som varit kritiskt mot hans idéer. Vi läser denna gång […]

Den tvetydiga populismen – Av Arvid Hallén

2017-01-07 23:03 av Sebastian Holmberg

Populism, det är den tyckande klassens nya favoritbegrepp. Bekymrade pannor läggs i djupa veck, ängsliga ord om en hotfull framtid framviskas av allt från kulturredaktörer till EU-kommissionärer. Som en mörk tidvattenvåg sveper högerpopulismen över västvärlden. Söder om Alperna kommer den populistiska utmaningen istället från vänster. Det är Podemos i Spanien, Femstjärnerörelsen i Italien, och det sedermera krossade och förnedrade radikala vänsterpartiet Syriza i Grekland. Kort sagt: populistisk kan man kalla varje politisk kraft som man inte gillar och som utmanar etablissemanget. Men det är knappast en särskilt användbar definition, i alla fall inte användbar som annat än politiskt slagträ. Ska […]

Sune Lindh talar på Föreningen Heimdal

2017-01-04 23:07 av Sebastian Holmberg

Torsdagen den 19. januari talar Sune Lindh på Föreningen Heimdal. Lindh är ordförande i ”Universitets- och studenthistoriska sällskapet i Uppsala”, som arbetar för att föra vidare kunskapen om Uppsalas studentikosa historia och praktiserandet av dess traditioner. Detta sker bland annat genom att årligen hålla föredrag samt publicera skrifter om Uppsala universitets studentikosa kultur. Lindh talar under parollen ”Studenthistoriska Sällskapet: 32 år av nostalgi på 30 minuter”. Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer att finnas till försäljning i pausen. Föreningen Heimdal anordnar varje torsdag föredrag med intressanta talare. Varmt välkomna!