Gunnar Heckschers stipendium för reformvänlig konservatism

2018-02-17 19:00 av Westerholm

Föreningen Heimdal har utdelat 2018 års Gunnar Heckscher-stipendium till Paulina Neuding. Motiveringen lyder: ”Paulina Neuding tilldelas Gunnar Heckschers stipendium för reformvänlig konservatism för sin insats som skribent och redaktör. Paulina Neuding har gjort en ovärderlig insats för att höja kvaliteten på det offentliga samtalet i Sverige. Inte minst i sin insats för att lyfta frågan om social oro på bibliotek har hon gjort en gärning för att sätta verklighetens problem i fokus. Genom sitt arbete har hon därutöver försvarat allas rätt till trygghet och bildning.” Stipendiet delas ut under föreningens Midvinterblot som i år hölls på Stockholms nation den 17 […]

Urban Claesson – ”Pietismen och 1600-talets nya individualism”.

2018-02-12 19:17 av Föreningen Heimdal

Torsdagen den 15:e februari kommer Urban Claesson att tala på Föreningen Heimdal om ämnet ”Pietismen och 1600-talets nya individualism”. Urban Claesson är professor i historia vid Högskolan Dalarna samt docent i kyrkohistoria vid Uppsala Universitet. 2015 publicerade han en bok vid namn ”Kris och kristnande. Olof Ekmans kamp för kristendomens återupprättande vid Stora Kopparberget 1689–1713.Pietism, program och praktik”, som behandlade hur Svenska kyrkan med kyrkoherden Olof Ekmans ledning stärkte sitt inflytande i Falun genom ett reformprogram baserat på pietistisk grund. Pietismen betonade den kristnes fromma liv och användningen av en emotionell retorik för att väcka den enskilde individens tro. Där […]

Midvinterblot

2018-02-09 02:54 av Föreningen Heimdal

Föreningen Heimdal vill hälsa alla gäster anmälda till Midvinterblotet hjärtligt välkomna till en fördrink i föreningens lokal på St:Larsgatan 10 från 17:00 till 18:00. Från cirka 18:30 till 19:00 äger en fördrink rum på Stockholms Nation. Själva sittningen kommer att börja vid 19:00 (ingen akademisk kvart).

Modern Konservatism – Jakob Söderbaum

2018-02-07 21:05 av Föreningen Heimdal

Torsdagen den 8:e februari kommer Jakob Söderbaum att tala på Föreningen Heimdal om ämnet ”Modern Konservatism”, som han har granskat i en kommande bok med samma namn. Jakob Söderbaum har bl.a. drivit e-magasinet Tradition & Fason samt varit ledarskribent på Barometern Oskarshamn-Tidningen, vars ledord är ”kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfriheten och äganderättens bevarande”. Finns det en konservatism i Sverige idag? Hur ser den ut, vilka för fram den och vad vill den åstadkomma? Är den annorlunda idag jämfört med hundra år sedan? Vilket förhållande har konservatismen egentligen till liberalismen och socialismen? Har den […]

”Riksdagens Konstitutionsutskott, Statsråden och Regeringsärendena” – Marta Obminska

2018-01-29 15:36 av Föreningen Heimdal

Torsdagen den 1:a februari kommer Marta Obminska (M) att tala på Föreningen Heimdal om ämnet ”Riksdagens Konstitutionsutskott, Statsråden och Regeringsärendena”. Marta Obminska är alumn på Uppsala Universitet och har varit skattmästare, organisationssekreterare samt suttit i ledningsgruppen hos föreningen under det 110-111:e verksamhetsåret. Idag är hon ledamot i Riksdagen och i Konstitutionsutskottet för Moderaterna. Hon kommer att tala om Konstitutionsutskottets arbete med granskningen av statsrådens tjänsteutövning och handläggningen av regeringsärendena. Ärtsoppa kommer att serveras innan föredraget med start 18:30. Efter föredraget kommer det att finnas fika till försäljning, och därefter kommer det finnas möjlighet att ställa frågor. Inträde är gratis för […]

Svaren som inte kom med

2018-01-23 00:00 av Föreningen Heimdal

Nyligen publicerades ett reportage om föreningen Heimdal på Svenska Dagbladets kultursidor. Reportaget ger en vinklad och snedvriden bild av föreningens verksamhet, och av vad föreningens centrala medlemmar tycker i aktuella frågor. Tidningen ställde frågor till Heimdals ordförande, vilka besvarades utförligt. De svar som tidningens representant fick strider mot den bild av föreningen som tidningen verkar vilja sätta. Kanske var det därför som de inte togs med i reportaget. För att tydliggöra ordförandens uppfattning i frågorna och ge en korrekt bild av föreningen Heimdal, publiceras nedan frågorna och svaren, oavkortat. ************************************************************************************************** Fråga: Du sa något intressant där, när jag var på […]

”Så sänker vi skatten i Uppsala” – Fredrik Ahlstedt

2018-01-22 18:45 av Föreningen Heimdal

Torsdagen den 25:e januari kommer Fredrik Ahlstedt att tala på Föreningen Heimdal om ämnet ”Så Sänker Vi Skatten i Uppsala”. Fredrik Ahlstedt innehar en mängd uppdrag för Moderaterna, främst vice ordförande för Uppsala kommunstyrelse och ledamot i kommunfullmäktige. Uppsala står idag inför en mängd problem ifråga om kommunens finanser, organiserad brottslighet, otrygghet, avstannad integration samt försvagad privat och kommunal välfärd. För att åtgärda dessa problem förespråkar Moderaterna  en sund budget med nyckelsatsningar inom jobb, arbete och integration som även skulle möjliggöra en skattesänkning. Hur denna skattesänkning skulle genomföras kommer Fredrik Ahlstedt att förklara under kvällen. Ärtsoppa kommer att serveras innan […]

Ridinstitutionen vid Uppsala Universitet och Ridstipendierna – Marianne Andersson

2018-01-15 15:50 av Föreningen Heimdal

Torsdagen den 18:e januari kommer Marianne Andersson att tala på Föreningen Heimdal under rubriken ”Ridinstitutionen vid Uppsala Universitet och Ridstipendierna”. Marianne Andersson är chefsjurist på UU Innovation och Inspector Equites vid Uppsala universitet. Ridning har funnits vid Uppsala universitet sedan 1663, vilket gör det till den näst äldsta organiserade ridundervisningen efter den Spanska Ridskolan i Wien. Idag drivs undervisning och aktiviteter vid Uppsala Akademistall i Kvarnbo, en bit väster om Uppsala. Det delas även ut stipendier till studenter som utmärker sig som skickliga ryttare. Efter föredraget kommer det att finnas fika till försäljning, och därefter kommer det finnas möjlighet att […]

Svensk mångfaldspolitik- Göran Adamsson

2018-01-04 15:48 av Föreningen Heimdal

Torsdagen den 11:e januari kommer Göran Adamson att tala på Föreningen Heimdal under rubriken ”Svensk Mångfaldspolitik”. Göran Adamson arbetar som lektor Avdelningen för socialpedagogik och sociologi på Högskolan Väst i Trollhättan. År 2014 gav han ut boken ”Svensk Mångfaldspolitik – En kritik från vänster”. Boken kritiserar mångfaldspolitik i stort som oförenligt med en verkligt progressiv politik, men fokuserar främst på den akademiska sfären. Särskild diskuteras de konsekvenser som den statliga utredningen ”Mångfald i Högskolan” från år 2000 gav. Där förespråkades en implementering av handlingsplaner för att lärosätena skulle spegla vad man ansåg vara det mångkulturella Sverige, men som har anklagats […]

Föreningen Heimdals 50:e midvinterblot

2017-11-28 23:45 av Föreningen Heimdal

Ärade Heimdaliter Det är med stor glädje vi vill tillkännage att Föreningen Heimdals midvinterblot år 2018 kommer att äga rum den 17. februari på Stockholms Nation. Detta blir den 50:e sedan dess tillkomst 1968. Det året hade Uppsalas nationer bestämt att ställa in sina baler, då frack och orden med mera ansågs otidsenliga. Lyckosamt nog har den uppsaliensiska balen överlevt, och nu kan Heimdals midvinterblot sållas till den äldsta skaran kontinuerliga baler i lärdomsstaden. Anmälan sker genom inbetalning till Föreningens bankgiro 739-2723 SEB samt mejl till heimdalblot@yahoo.com . I mejlet nämns för och efternamn, allergier, dryck (öl/cider) samt eventuellt sällskap. […]