Ridinstitutionen vid Uppsala Universitet och Ridstipendierna – Marianne Andersson

2018-01-15 15:50 av Föreningen Heimdal

Torsdagen den 18:e januari kommer Marianne Andersson att tala på Föreningen Heimdal under rubriken ”Ridinstitutionen vid Uppsala Universitet och Ridstipendierna”. Marianne Andersson är chefsjurist på UU Innovation och Inspector Equites vid Uppsala universitet. Ridning har funnits vid Uppsala universitet sedan 1663, vilket gör det till den näst äldsta organiserade ridundervisningen efter den Spanska Ridskolan i Wien. Idag drivs undervisning och aktiviteter vid Uppsala Akademistall i Kvarnbo, en bit väster om Uppsala. Det delas även ut stipendier till studenter som utmärker sig som skickliga ryttare. Efter föredraget kommer det att finnas fika till försäljning, och därefter kommer det finnas möjlighet att […]

Svensk mångfaldspolitik- Göran Adamsson

2018-01-04 15:48 av Föreningen Heimdal

Torsdagen den 11:e januari kommer Göran Adamson att tala på Föreningen Heimdal under rubriken ”Svensk Mångfaldspolitik”. Göran Adamson arbetar som lektor Avdelningen för socialpedagogik och sociologi på Högskolan Väst i Trollhättan. År 2014 gav han ut boken ”Svensk Mångfaldspolitik – En kritik från vänster”. Boken kritiserar mångfaldspolitik i stort som oförenligt med en verkligt progressiv politik, men fokuserar främst på den akademiska sfären. Särskild diskuteras de konsekvenser som den statliga utredningen ”Mångfald i Högskolan” från år 2000 gav. Där förespråkades en implementering av handlingsplaner för att lärosätena skulle spegla vad man ansåg vara det mångkulturella Sverige, men som har anklagats […]

Föreningen Heimdals 50:e midvinterblot

2017-11-28 23:45 av Föreningen Heimdal

Ärade Heimdaliter Det är med stor glädje vi vill tillkännage att Föreningen Heimdals midvinterblot år 2018 kommer att äga rum den 17. februari på Stockholms Nation. Detta blir den 50:e sedan dess tillkomst 1968. Det året hade Uppsalas nationer bestämt att ställa in sina baler, då frack och orden med mera ansågs otidsenliga. Lyckosamt nog har den uppsaliensiska balen överlevt, och nu kan Heimdals midvinterblot sållas till den äldsta skaran kontinuerliga baler i lärdomsstaden. Anmälan sker genom inbetalning till Föreningens bankgiro 739-2723 SEB samt mejl till heimdalblot@yahoo.com . I mejlet nämns för och efternamn, allergier, dryck (öl/cider) samt eventuellt sällskap. […]

Stig-Björn Ljunggren – Var går gränsen för vad som får sägas? Diskussion i ängslighetens, den politiska korrekthetens och huvudkrympningens tidevarv

2017-11-22 23:41 av Föreningen Heimdal

Torsdagen den 7. december talar Stig-Björn Ljunggren på Föreningen Heimdal. ”Var går gränsen för vad som får sägas? Diskussion i ängslighetens, den politiska korrekthetens och huvudkrympningens tidevarv” Ljunggren är statsvetare, krönikör och samhällsdebattör som förekommer flitigt i media. Han disputerade 1992 med en avhandling om Moderata Samlingspartiets historia. Han har utöver detta författat flera böcker, bland annat om Jarl Hjalmarson och Fredrik Reinfeldt. Med särskild anledning av den aktuelle debatten om akademisk frihet, som har berört allting ifrån litteraturlistor på enstaka kurser till talarinbjudningar hos akademiska föreningar vid universitet runt om i landet, bjuder Stig-Björn Ljunggren och Föreningen Heimdal in allmänheten […]

Om hedersvåld i Sverige – Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) LÖRDAGSFÖREDRAG!

2017-11-22 23:38 av Föreningen Heimdal

OBS LÖRDAGSFÖREDRAG! Lördagen den 2:a december talar Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime på Föreningen Heimdal. Riksoganisationen GAPF är en förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck och grundades 2001. Föreningens namn kommer från Pela Atroshi och Fadime Sahindal, vilka var offer i två mycket uppmärksammade fall av hedersmord i början av 2000-talet. GAFP arbetar både med att hjälpa utsatta personer och med kunskapsspridning om hedersvåld, och är idag ett väletablerat kunskapscenter i frågor rörande hedersrelaterat våld och förtryck. GAFP kommer tala under rubriken ”Om hedersvåld i Sverige” Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. […]

Liberalism och äganderätt – Catarina Kärkkäinen

2017-11-22 17:21 av Föreningen Heimdal

Torsdagen den 23:e november talar Catarina Kärkkäinen på Föreningen Heimdal. Kärkkäinen är klassiskt liberal skribent, politices student och vice förbundsordförande i Fria Moderata Studentförbundet. Hon kommer på torsdag att prata om ämnet ”liberalism och äganderätt som lösning på praktiska problem”. Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Föreningen Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Varmt välkomna!

Föreningen Verdandi på Heimdal: Glimtar ur Verdandis historia

2017-11-03 22:31 av Föreningen Heimdal

Torsdagen den 16. november talar Föreningen Verdandis ordförande Andreas Murray på Föreningen Heimdal. Föreningen Verdandi är en anrik studentförening som stiftades redan 1882 i Uppsala. Verdandi hade som främsta syfte att fånga upp och ge utlopp åt de starka radikala strömningarna som svepte genom Sverige, och då särskilt hos studenterna i uppsala. Detta var en tid av stor samhällsomdaning och den radikala föreningen Verdandi stod tidigt i debattens centrum när de 1887 gav sig in i den kontroversiella sedlighetsdebatten, där huvudfrågeställningarna behandlade sexuella relationer utanför äktenskapet samt bruket av preventivmedel. Man kan lungt konstatera att föreningen lyckades kanalisera den liberala […]

Henry James, synen på frihet och problemen med dagens normkritik

2017-10-27 12:11 av Föreningen Heimdal

Torsdagen den 9. november talar Johan Lundberg på Föreningen Heimdal. Lundberg är kulturskribent, författare och lektor vid Stockholms universitet. Han disputerade 1992 vid Uppsala universitet om poeten Harry Martinssons utveckling mellan 1934 och 1945. Han har även varit chefredaktör för tidskriften Tvärsnitt samt Axess magasin. Lundberg tog år 2011 emot Föreningen Heimdals Gunnar Heckscher stipendium för reformvänlig konservatism. Utöver detta har han skrivit ytterliggare 5 böcker, varav den senaste går under titeln ”Europas skugga. Om Henry James och frihetens väsen.” Denna bok kommer Lundberg att använda som underlag till föredraget, som går under titeln ”Henry James, synen på frihet och […]

Den banala godheten: Ann Heberlein

2017-10-22 19:32 av Föreningen Heimdal

Torsdagen den 2. november talar Ann Heberlein på Föreningen Heimdal. Heberlein är teologie doktor i etik och har tidigare varit verksam vid Lunds Universitet. Hon förekommer flitigt i debatten och har tidigare varit fast skribent vid bland annat Sydsvenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Inför valet har hon även meddelat att hon ställer upp i riksdagsvalet 2018 för moderaterna. Totalt har hon gett ut tio böcker och denna torsdag kommer Heberlein att presentera sin nyaste bok ”Den banala godheten: mångkultur, integration och svenska värderingar”. Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Varmt välkomna!

Visionen för Uppsala universitet i framtiden – Eva Åkesson

2017-10-21 11:45 av Föreningen Heimdal

Torsdagen den 26. oktober talar Eva Åkesson på Föreningen Heimdal. Åkesson är som bekant Rectrix Magnifica på Uppsala universitet, en post hon innehaft sedan 2012. Åkesson är utbildad kemist och har tidigare agerat både som lektor och forskare inom detta område, med särskild specialisering inom femtokemi . Under hennes ledning av universitetet har hon fokuserat på internationalisering och Bologna processen, bland annat genom uppdrag hos Rectors advisory group för universitetsnätverket Coimbra, The Guild of European research intensive universities och SANORD (Southern African – Nordic Network). För hennes arbete inom dessa områden förärades hon år 2015 med ett hedersdoktorat av universitetet […]