Bertil Wiman talar på Föreningen Heimdal

2017-03-30 11:15 av Sebastian Holmberg

Torsdagen den 6 April talar Bertil Wiman på Föreningen Heimdal. Wiman är professor på juridiska institutionen vid Uppsala universitet i finansrätt, ordförande i European Association of Tax Law Professors och Inspektor på Västgöta Nation. Hans forskningsområde berör främst svensk och internationell företagsbeskattning, och han har mångårig erfarenhet från universitet i både Europa och Nordamerika. Wiman kommer att tala under parollen ”Kampen om den internationella skattebasen samt skatteflykt”. Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer att finnas till försäljning i pausen. Föreningen Heimdal anordnar varje torsdag föredrag med intressanta talare. Varmt välkomna!

Anne Ramerg talar på Föreningen Heimdal. Obs! Tisdagsföredrag i hörsal 1 på Ekonomikum.

2017-03-19 14:40 av Sebastian Holmberg

Obs! Tisdagsföredrag i hörsal 1 på Ekonomikum. Tisdagen den 28 Mars talar Anne Ramberg på Föreningen Heimdal i Hörsal 1 på Ekonomikum. Ramberg är Generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund. Utöver detta innehar hon en rad poster nationellt och internationellt, bland annat som ledamot i Domarnämnden och som Ad hoc-domare i Europadomstolen. Ramerg kommer att tala under parollen ”Samtyckeslagstiftning ur ett juridiskt perspektiv”. Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr kontant för övriga. Vi kommer tyvärr ej ha möjlighet att ta emot varken kort eller swish. Föreningen Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Varmt välkomna!

Marlene Burwick talar på Föreningen Heimdal

2017-03-19 14:39 av Sebastian Holmberg

Torsdagen den 23 mars talar Marlene Burwick på Föreningen Heimdal. Burwick är kommunstyrelsens ordförande i Uppsala och ledamot i bland annat Mälardalsrådet och Uppsala läns pensionsstiftelse. Hon har även studerat kemi vid Uppsala Universitet. Som socialdemokraternas första namn i Uppsala kommer Burwick till Föreningen Heimdal för att tala om ”Socialdemokratins visioner för Uppsala kommun”. Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer att finnas till försäljning i pausen. Föreningen Heimdal anordnar varje torsdag föredrag med intressanta talare. Varmt välkomna!

Daniel Persson talar på Föreningen Heimdal

2017-03-12 13:24 av Sebastian Holmberg

Daniel Persson är politisk redaktör och affärsutvecklare på Svenska Nyhetsbyrån. Utöver detta leder han tillsammans med Per Selstam SNB:S skribentskola, som ämnar utbilda unga ledar-, kultur- och frilansskribenter. Persson har även tidigare varit ledarskribent på Svenska Dagbladet och Borås Tidning, och har studerat juridik vid Uppsala Universitet. Persson kommer att tala under parollen ”Rätt och fel i opinionsbildning”. Efter att Paulina Neuding tvingades lämna återbud gick Daniel Persson med att på kort varsel hoppa in, vilket styrelsen riktar honom ett stort tack för. Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer att finnas till försäljning […]

St Patricks day sexa

2017-03-10 09:46 av Sebastian Holmberg

Ärade Heimdaliter! Det är styrelsens stora nöje att bjuda in er den 17. mars för att fira Saint Patricks day på Irländskt manér. Huruvida det var ormar eller druider helgonet körde ur landet är omtvistat, men det är däremot inte tillvägosättet för hans firande. Det kommer att bjudas på irländskt mat, dryck och sång av kaliber som skulle glädja även en hemlängtande irländare. Klädkod-Grön kavaj Priser: 200kr – Alkoholfritt 250kr – Lilla dryckespacketet (1 öl, 1 snaps) 300kr – Stora dryckespacketet (2 öl, 2 snaps) Anmälan görs till ”klubbmastare@heimdal.nu”. Senast den 15 mars vill vi ha in er anmälning. Betalning […]

Magnus Åkerman talar på Föreningen Heimdal

2017-03-02 13:04 av Sebastian Holmberg

Torsdagen den 9 Mars talar Magnus Åkerman på Föreningen Heimdal. Åkerman är biträdande regionchef i Stockholms handelskammare, 2:e vice ordförande i Uppsala kommunfullmäktige samt Preses och senior i Föreningen Heimdal. För moderaterna har han engagerat sig i diverse frågor, såsom lokaltransportens framtida utveckling inom Uppsala kommun och ny spårläggning mellan Uppsala och Stockholm för regionens ekonomiska tillväxt och befolkningsökning. Denna torsdag kommer Åkerman att tala under parollen ”Ett både borgerligt och kyrkligt alternativ i kyrkovalet”. Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer att finnas till försäljning i pausen. Föreningen Heimdal anordnar varje torsdag föredrag […]

Widar Andersson talar på Föreningen Heimdal (Obs! 18:30)

2017-02-26 23:16 av Sebastian Holmberg

Torsdagen den 2 Mars talar Widar Andersson på Föreningen Heimdal. !Obs! Föredraget börjar en timme tidigare än vanligt kl 18:30. Andersson är en socialdemokratisk politiker med ett förflutet som riksdagsman år 1991-1998 samt som ordförande för Friskolornas riksförbund. Han har även varit ersättare för den socialdemokratiska gruppen i EU parlamentet från 2004-2009. Han är numera chefredaktör för den i Norrköping baserade dagstidningen Folkbladet. Anderssons ledartexter i nämnda tidning är högt uppskattade av läsare av såväl borgerlig som social-demokratisk övertygelse för sin opartiska hållning till dagens viktigaste frågor. Andersson kommer att tala under parollen ”Socialdemokratins utmaningar i samtiden och framtiden”. Inträde […]

Allmän information

2017-02-14 21:20 av Sebastian Holmberg

Införs lördagens årliga Midvinterblot kommer Föreningen Heimdal inte att hålla ett föredrag denna torsdag. Vi återkommer den 2. Mars med Widar Andersson, tidigare riksdagsledamot för socialdemokraterna och nuvarande politisk chefredaktör för Folkbladet, som kommer att tala under parollen ”Socialdemokratins utmaningar i samtiden och framtiden”.

Ivar Arpi talar på Föreningen Heimdal

2017-02-02 16:02 av Sebastian Holmberg

Torsdagen den 9. februari talar Ivar Arpi på Föreningen Heimdal. Arpi är ledarskribent på Svenska Dagbladet och en av de starkaste borgerliga debattörerna i Sverige. Han har tidigare arbetat som ledarskribent på Göteborgs – Posten, Hallandsposten och Liberala nyhetsbyrån, samt har varit redaktör på Axess magasin och mest nyligen magasinet Neo. Utöver detta arbetar Arpi på en bok tillsammans med Adam Cwejman om de senaste årens debatter om rasism. Med särskild anledning av detta kommer Ivar Arpi till Heimdal för att tala under parollen ”Om vithet, rasifiering, och rasism, med anledning av kommande bok”. Inträde är gratis för föreningens medlemmar […]

Trumponomics – Av Arvid Hallén

2017-01-29 18:01 av Sebastian Holmberg

  Vad betyder en president Donald Trump för den amerikanska ekonomin? Det beror på om Trump håller vad han lovat, och på vad Federal Reserve gör.   Donald Trump har lanserat tre stora förslag som kan påverka USA:s makroekonomiska situation. Som de flesta av hans förslag, oavsett politikområde, är de vagt formulerade, och kan nog bäst förstås som viljeinriktningar snarare än konkreta policy-förslag. Det gör att de i bästa fall kan underställas en rudimentär analys. För det första har Trump lovat att stoppa utflyttningen av amerikanska jobb genom att sätta upp handelshinder. För USA innebär det att ekonomin i genomsnitt […]