Torsdagen den 12:e april kommer Stefan Hanna (C) att tala på Föreningen Heimdal om ämnet ” ”Konkurrenskraft i digitaliserings tid”.
Stefan Hanna är kommunalråd för centerpartiet i Uppsala kommun och sitter sedan 2014 som andre vice ordförande i äldrenämnden samt ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Han är utbildad civilekonom, har arbetat inom och drivit flera egna företag inom investerings, tjänste- mjukvaru- och internetsektorerna.
Enligt Stefan Hanna kan de ekonomiska flaskhalsar vi idag upplever främst inom äldre- och sjukvården lösas genom stora satsningar och kompetenshöjningar inom IT, robotar och annan teknologi vara nödvändigt för att vi ska kunna skydda det moderna välfärdssamhället och undvika konflikter och oro i framtiden. Under kvällens gång kommer Stefan Hanna vidareutveckla sina resonemang.
Ärtsoppa kommer att serveras inför föredraget med start 18:30. Efter föredraget kommer det att finnas fika till försäljning, och därefter kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till talaren.
Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kr kontant för övriga.
Föreningen anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare.
Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed