Torsdagen den 19 oktober talar Per Ström på Föreningen Heimdal.
Ström är akademiintendent på Uppsala Universitet, vilket innebär att han har hand om organiseringen av alla akademiska ceremonier vid universitetet samt bejakar alla former av akademisk tradition som under lång tid har utvecklats och blivit det uppsaliensiskas essens. Denna afton kommer dock Ström inte bara tala om akademiska ceremonier i Uppsala, utan även om de som finns vid andra universitet i norden. För den som är nyfiken om svinorden i Oslo och utdelandet av svärd vid promotioner i Helsingfors med mera är detta ett ypperligt tillfälle att lära sig mer om detta fascinerande område.
Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga.
Föreningen Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program finns på vår hemsida http://heimdal.nu/.
Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed