På torsdag den 6 mars kl. 19.30 gästas föreningen av Katarina Ek-Nilsson, etnolog och ordförande i Strindbergsällskapet. Katarina kommer att tala under rubriken ”August Strindberg i Uppsala”. Föredraget äger rum i föreningslokalen på S:t Latsgatan 10 och efter föredraget kommer det att finnas fika till försäljning samt […]