Katarina
På torsdag den 6 mars kl. 19.30 gästas föreningen av Katarina Ek-Nilsson, etnolog och ordförande i Strindbergsällskapet. Katarina kommer att tala under rubriken ”August Strindberg i Uppsala”. Föredraget äger rum i föreningslokalen på S:t Latsgatan 10 och efter föredraget kommer det att finnas fika till försäljning samt möjligheter att ställa frågor.
Medlemmar kommer in gratis och övriga gäster till det förmånliga priset av 20 kr.
Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed