Torsdagen 10 december kl. 19:30 talar Mikael Höök på Föreningen. Mikael är lektor vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och hållbar utveckling vid Uppsala universitet. Han forskar i globala energisystem med fokus på fossila bränslen, främst olja och kol, men också olika naturresurser. Han kommer att tala […]