Torsdagen 10 december kl. 19:30 talar Mikael Höök på Föreningen.
Mikael är lektor vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och hållbar utveckling vid Uppsala universitet. Han forskar i globala energisystem med fokus på fossila bränslen, främst olja och kol, men också olika naturresurser. Han kommer att tala om samtidens och framtidens utmaningar och möjligheter med energiförsjörningen under rubriken ”Framtidens energiförsörjning – fossilt eller förnyelsebart”.
Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer finnas till försäljning i pausen.
Föreningen Heimdal anordnar varje torsdag föredrag med intressanta talare. Hela höstens program finns här: http://heimdal.nu/?p=1968 och på vår sida Föreningen Heimdal
Peak-Oil

Tags:

Comments are closed