Torsdag 24 mars talar Simon O. Pettersson på Föreningen Heimdal. Simon är germanist och frilansskribent och ska tala om de moderna ideologiernas ursprung, utveckling och karaktärsdrag under rubriken ”Marxismen, fascismen och islamismen – Ernst Noltes analys av de moderna ideologierna”. Inträde är gratis för föreningens medlemmar […]