”Trump mot etablissemanget – populistisk revolt eller reaktionär konservatism?” – Föredrag och samtal med professor Claes G. Ryn tisdagen den 26 juli, 18:00 (Obs. ingen akademisk kvart). Inträde gratis för medlemmar och endast 50 kronor för icke-medlemmar. Efter föredraget följer som brukligt en sexa. Claes G. […]