Torsdag den 29. september talar Erik Lakomaa på Föreningen Heimdal. Lakomaa disputerade år 2009 vid Handelshögskolan i Stockholm i ekonomisk historia. Där bedriver han för närvarande forskning som behandlar hur privata och offentliga organisationer anpassar sig till utomstående förändring. Lakomaa har dessutom arbetat som politisk konsult, […]