Torsdag den 29. september talar Erik Lakomaa på Föreningen Heimdal.
Lakomaa disputerade år 2009 vid Handelshögskolan i Stockholm i ekonomisk historia. Där bedriver han för närvarande forskning som behandlar hur privata och offentliga organisationer anpassar sig till utomstående förändring. Lakomaa har dessutom arbetat som politisk konsult, bl.a. för Medborgare mot EMU, och vidare författat ett antal böcker. Lakomaa kommer att tala under rubriken ”vapenlagstiftning i Sverige”.
Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer finnas till försäljning i pausen.
Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed