Torsdagen den 15:e februari kommer Urban Claesson att tala på Föreningen Heimdal om ämnet ”Pietismen och 1600-talets nya individualism”. Urban Claesson är professor i historia vid Högskolan Dalarna samt docent i kyrkohistoria vid Uppsala Universitet. 2015 publicerade han en bok vid namn ”Kris och kristnande. Olof […]