Torsdagen den 15:e februari kommer Urban Claesson att tala på Föreningen Heimdal om ämnet ”Pietismen och 1600-talets nya individualism”.
Urban Claesson är professor i historia vid Högskolan Dalarna samt docent i kyrkohistoria vid Uppsala Universitet. 2015 publicerade han en bok vid namn ”Kris och kristnande. Olof Ekmans kamp för kristendomens återupprättande vid Stora Kopparberget 1689–1713.Pietism, program och praktik”, som behandlade hur Svenska kyrkan med kyrkoherden Olof Ekmans ledning stärkte sitt inflytande i Falun genom ett reformprogram baserat på pietistisk grund.
Pietismen betonade den kristnes fromma liv och användningen av en emotionell retorik för att väcka den enskilde individens tro. Där ingick även en förbättring av kristendomsundervisningen, vilket Olof Ekman genomförde i Falun. Dessa reformer tillsammans med olika oroande händelser som t.ex. flera gruvras gjorde att den kristna tron stärktes i trakten.
Efter föredraget kommer det att finnas fika till försäljning, och därefter kommer det finnas möjlighet att ställa frågor.
Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kr för övriga.
Föreningen anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare.
Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed