Hans Birger Ekström, tidigare kanslichef för Moderaternas riksdagskansli och ordförande för Föreningen Heimdal 1975-1976, har i dag kallats till hedersledamot av Föreningen Heimdal. Motiveringen lyder:”För att i enlighet med Föreningen Heimdals bästa traditioner under lång tid och med anmärkningsvärd skicklighet ha tjänat den svenska högern.” Hans […]
Lars Anders Johansson, skribent, författare, musiker, poet och redaktör, har i dag utsetts till 2020 års mottagare av Gunnar Heckschers stipendium för reformvänlig konservatism. Motiveringen lyder: ”För att mer än någon annan ha verkat för att återinföra frågor om kultur och bildning i den borgerliga idédebatten.” […]