Här finner du Föreningen Heimdals kommande sittningar och övriga aktiviteter under höstterminen 2023. Uppdatering sker löpande. 9 september – Kräftskiva på Föreningen Heimdal 2 oktober – Wennerbergsfika på Föreningen Heimdal 4 oktober – Kanelbullens dag samt bokcirkel: Platon 6 november – Gustav II Adolf-fika på Föreningen […]
”Den nikomachiska etiken” – som den brukar kallas – är Aristoteles mest kända skrift om etik och en av de grundläggande texterna i västerländsk moralfilosofi. Datum: 8 novemberTid: 19.00Plats: S:t Larsgatan 10 (föreningens lokal) I ”Den nikomachiska etiken” utforskar Aristoteles frågor om det goda livet och […]