Vid det här laget är det passande att påminna alla interesserade att slutgiltigt reservera kuvert till Midvinterblotet den 18 februari, det första tillfället på året att åtnjuta bra sällskap, dryck och sång i sann traditionell anda. Sista anmälningsdatum är den 4 februari.
Anmälan sker genom inbetalning till Föreningens bankgiro 739-2723 SEB samt mejl till Evelina.Solem@hotmail.com. Priserna är 495 kr för studerande och 595 kr för yrkesarbetande. I mejlet nämns allergier, dryck (öl/cider) samt eventuellt sällskap.

Categories:

Tags:

Comments are closed